Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium amerykanistyczne w jęz. angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDP36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium amerykanistyczne w jęz. angielskim
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-UD-4
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów II stopnia, stacjonarne (Ameryka Północna)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Laidler
Prowadzący grup: Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The aim of the course is to discuss the most important social and political issues concerning contemporary United States of America. The students shall have the opportunity to read, watch, analyze and comment on contemporary challenges of U.S. politics, society, and culture, thus gaining knowledge about America and increasing their analytical and group-work skills.

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Student knows:

- current social and political situation in the United States;

- the character of U.S. political, social and cultural institutions and relatiosn.


Student is able to:

- conduct the analysis of contemporary social and political issues;

- explain the reasons and outcomes of social and political processes;

- discuss and argue (in groups and individually) certain social and political issues concerning current United States.


Student is ready to:

- make strong argumentation in favor of certain social and political concepts;

- pursue group work.

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) English language skills in reading, writing, and speaking.

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) The students should participate in at least 70% of the classes. They should prepare for the classes (by reading or writing the materials disseminated by the teacher), take part in discussions during the class, and fulfill two formalities:


1. write an essay on the topic related to the contemporary problems of American society and politics (2500 words, references and bibliography, 30% of own argumentation);


2. prepare a presentation (in groups) concerning one of the topics discussed in the class (topics will be chosen during the first class and the form of the presentation shall be discussed then).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Essay: 50% of the final grade.

Presentation: 50% of the final grade.


The students should receive at least 60% of points to pass the course.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) PP presentations, analysis of the readers and movies, in-class discussions, student presentations

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 1 ECTS: participation in class

1,5 ECTS: preparation of the essay

1,5 ECTS: preparation of the presentation

1 ECTS: preparation to the classes (reading and watching movies)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) does not apply

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

(tylko po angielsku) -

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at discussing the most important social and political issues of contemporary United States.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course aims at discussing the most important social and political issues of contemporary United States. The students shall have the ability to read and watch material which will be the basis for a discussion on concrete topics. They will strengthen their analytical skills and argumentation skills during group work and individual presentations. The topics will be generally chosen by the teacher, but there will be a possibility for the students to choose 2-3 topics to be discussed during the classes.

Literatura: (tylko po angielsku)

There is no one concrete source of knowledge shared during the course. The students will read newspaper and magazine articles, online entries, they will watch short movies and ads, and they will use various literature during the process of preparation of the essay.

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.