Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European and American Legal Systems: A Comparative Perspective.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-TAS4.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: European and American Legal Systems: A Comparative Perspective.
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Laidler
Prowadzący grup: Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The purpose of the class is to gain knowledge about the character of the U.S. and EU legal systems, mostly from comparative perspective.

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Student:

K_W10 - Has knowledge about the main similarities and differences of the common law and civil law systems (++)

K_W12 - Learns about basic features of legal systems and their role in contemporary societies (++)

K_W02 Knows about the main rights and liberties that are guaranteed by the states to the people – (+++)

K_U04 (+), K_U07 (+) Understands and analyzes how law influences politics, social relations and culture

K_U01 (+), K_U03 (+) Has ability to compare criminal, civil, administrative and constitutional law in Europe and the USA

K_U11 (++), K_K01 (+) Is sensitive to various forms of discrimination conducted by states or people

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) In order to receive the credits, students must attend the class, take part in discussions, write an essay, and pass the final written exam. The final exam will consist of three parts: multiple-choice test (one answer correct), analysis of the legal norm and short essays on the topics concerning the course.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) The knowledge gained during the class and while analysing the obligatory texts will be checked during the final written exam. During the class the students will have the opportunity to participate in scholarly discussions and debates, as well as to present their own approach toward given topics concerning the comparison of US and EU legal systems. The final grade will consist of the sum of points which would be achieved for the essay (25%), and the final exam (75%).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Academic lecture, Didactic discussion, PowerPoint presentations, Text analysis, essay writing

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Student receives:

1 ECTS for participation in class

2 ECTS for preparation and passing the final exam

1 ECTS for activity during the discussion in the class

1 ECTS for preparation of an essay concerning the topic of the course

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) none

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course provides a fundamental background to the historical, institutional and social issues concerning legal systems of the United

States and selected European countries. During the course the students will learn about the role of law in particular countries, theoretical and practical dimensions of legal rules and principles, and the most important cases and norms in selected legal systems. Comparative character of the course provides a chance to present the similarities and differences of the two major legal systems: common law and civil law. At the same time the practical character of the course allows non-theoretical analysis of cases forming contemporary US and European law.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. What is law? Definitions, rules and basic issues.

2. Legal history of Europe and selected European countries.

3. Legal history of the United States and other common law systems.

4. Common law versus civil law: comparison of the two major modern legal systems.

5. Sources of law: hierarchy of norms and precedents in selected countries.

6. European law in the 21st century: one common body or many individual countries?

7. The United States versus Europe: creation of law (the legislature).

8. The United States versus Europe: execution of law (the executive).

9. The United States versus Europe: settlement of disputes (the judiciary).

10. Criminal law in the United States and selected European countries.

11. Civil law in the United States and selected European countries.

12. Administrative law in the United States and selected European countries.

13. Legal process in the United States and Europe.

14. Basic issues of international law and its influence on law of particular countries.

15. People and the law: modern societies as a part of modern legal systems (civil rights issues).

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

William Burnham, Introduction to the Law and Legal System of the United States;

Allan E. Farnsworth, An Introduction to the Legal System of the United States;

Ralph H. Folsom, European Union Law in a Nutshell;

Trevor C. Hartley, European Union Law in a Global Context: Text, Cases, and Materials;

Herbert Jacob, et. al., Courts, Law and Politics in Comparative Perspective;

Hein Koetz, Tony Weir, Konrad Zweigert, An Introduction to Comparative Law.

Additional literature shall be presented to the students during the course

Uwagi: (tylko po angielsku)

none

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.