Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Student definiuje pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i wymienia jego specyficzne cechy (K_W01 +)

EK2: Identyfikuje główne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego wynikające z działalności państw i funkcjonowania gospodarki światowej. (K_W02 +++, K_U05 ++)

EK3: Zna główne zasady pozyskiwania i ochrony informacji w ramach wywiadu gospodarczego (K_W09 +)

EK4: Identyfikuje główne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski i ocenia stosowane środki przeciwdziałania im (K_W02 +++, K_U05 +++, K_K05 ++)

EK5. Identyfikuje główne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomiczne wybranego państwa i ocenia stosowane środki przeciwdziałania im (K_W02 +++, K_U08+++, K_K04 +++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa składa się z trzech składowych (łącznie do uzyskania przez studenta jest 25 pkt):

- obecność na wykładach (0,5 pkt)

- aktywność podczas zajęć (0,5-1 pkt)

- projekt zaprezentowany podczas zajęć przygotowywany przez grupę osób (0-8 pkt)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: ocena aktywności podczas zajęć

EK2, EK5: esej problemowy (prezentacja)


Do oceny stosuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

3

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

• Pojęcie i specyfika bezpieczeństwa ekonomicznego

• Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego

• Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego

• Metody i środki przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego

• Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego

• Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe państwa

• Bezpieczeństwo żywnościowe państwa

• Bezpieczeństwo transportowe (komunikacyjne) państwa

• Aspekt demograficzny bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

• Wywiad gospodarczy

• Terroryzm międzynarodowy, a bezpieczeństwo ekonomiczne państw

• Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski

Literatura:

• Krzysztof M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa, 2011

• Krzysztof M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Kolor Plus, Warszawa, 2004

• Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec, Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2006.

• Eliza Frejtag-Mika, Zygmunt Kołodziejak, Witold Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Politechnika Radomska, Radom, 1996.

• Leszek Korzeniowski, Andrzej Pepłoński, Wywiad gospodarczy: historia i współczesność, European Association for Security, Kraków, 2005

• wybrane artykuły z czasopism naukowych i prasy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.