Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-19 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Grott, Ireneusz Maj
Prowadzący grup: Olgierd Grott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna główne ruchy nacjonalistyczne i ich doktryny w Europie [K_W01 ++] [K_K01 +++] [K_U04 ++] [K_K04 ++]

EK2: Rozumie znaczenie nacjonalizmu wśród innych kierunków politycznych [K_W03 ++] [K_U04 ++] [K_K01 +++] [K_K05 ++]

EK3: Wie czym może grozić skrajny nacjonalizm dla pokoju międzynarodowego [K_W02 ++] [K_U04 ++] [K_U05 ++] [K_K01 +++]

EK4: Analizuje podstawowe doktryny nacjonalizmu europejskiego [K_U01 ++] [K_U07 ++] [K_U09 +] [K_K01 +++]

EK5: Wykorzystuje podstawowe teksty programowe partii nacjonalistycznych [K_U08; ++] [K_K01 +++]

EK6: Identyfikuje poszczególne enuncjacje ideologiczne z konkretnymi nurtami nacjonalistycznymi [K_U08 ++] [K_K01+++]Forma i warunki zaliczenia:

W celu zaliczenia modułu konieczne jest:

1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach – dyskusja

2/ Przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat

3/ Zdanie testu zaliczeniowego (pytania otwarte i zamknięte, czas trwania jedna godzina)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Ocena przygotowanych przedstawionych referatów (min: 5 sron, bibliografia 3 pozycje) 20%

2/ Udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo 30%

3/ Ocena z testu zaliczeniowego 50%


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: - Konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta: a/ Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 15 godz.; b/ napisanie referatu – 10 godz.; c/ Przygotowanie do testu zaliczeniowego 5 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmów. Omówienie terminów i zagadnień pokrewnych w stosunku do zjawiska nacjonalizmów: naród, patriotyzm, szowinizm, ojczyzna, państwo narodowe, kosmopolityzm, rasizm, antysemityzm, autorytaryzm, totalitaryzm, darwinizm społeczny, interes narodowy, mniejszości narodowe, tożsamość narodowa. Student również zostanie zapoznany z wybranymi nacjonalizmami europejskimi: włoskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, polskim.

Literatura:

Literatura podstawowej:

A. D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007.

Nacjonalizm czy nacjonalizmy? (red. B. Grott), Kraków 2006.

Różne oblicza nacjonalizmów, (red. B. Grott), Kraków 2010.

B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański, Kraków 1996.

Nacjonalizmy różnych narodów: perspektywa politologiczno – religioznawcza (red. B. Grott, O. Grott), Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Grott, Ireneusz Maj
Prowadzący grup: Olgierd Grott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna główne ruchy nacjonalistyczne i ich doktryny w Europie [K_W01 ++] [K_K01 +++] [K_U04 ++] [K_K04 ++]

EK2: Rozumie znaczenie nacjonalizmu wśród innych kierunków politycznych [K_W03 ++] [K_U04 ++] [K_K01 +++] [K_K05 ++]

EK3: Wie czym może grozić skrajny nacjonalizm dla pokoju międzynarodowego [K_W02 ++] [K_U04 ++] [K_U05 ++] [K_K01 +++]

EK4: Analizuje podstawowe doktryny nacjonalizmu europejskiego [K_U01 ++] [K_U07 ++] [K_U09 +] [K_K01 +++]

EK5: Wykorzystuje podstawowe teksty programowe partii nacjonalistycznych [K_U08; ++] [K_K01 +++]

EK6: Identyfikuje poszczególne enuncjacje ideologiczne z konkretnymi nurtami nacjonalistycznymi [K_U08 ++] [K_K01+++]Forma i warunki zaliczenia:

W celu zaliczenia modułu konieczne jest:

1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach – dyskusja

2/ Przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat

3/ Zdanie testu zaliczeniowego (pytania otwarte i zamknięte, czas trwania jedna godzina)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Ocena przygotowanych przedstawionych referatów (min: 5 sron, bibliografia 3 pozycje) 20%

2/ Udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo 30%

3/ Ocena z testu zaliczeniowego 50%


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: - Konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta: a/ Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 15 godz.; b/ napisanie referatu – 10 godz.; c/ Przygotowanie do testu zaliczeniowego 5 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmów. Omówienie terminów i zagadnień pokrewnych w stosunku do zjawiska nacjonalizmów: naród, patriotyzm, szowinizm, ojczyzna, państwo narodowe, kosmopolityzm, rasizm, antysemityzm, autorytaryzm, totalitaryzm, darwinizm społeczny, interes narodowy, mniejszości narodowe, tożsamość narodowa. Student również zostanie zapoznany z wybranymi nacjonalizmami europejskimi: włoskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, polskim.

Literatura:

Literatura podstawowej:

A. D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007.

Nacjonalizm czy nacjonalizmy? (red. B. Grott), Kraków 2006.

Różne oblicza nacjonalizmów, (red. B. Grott), Kraków 2010.

B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański, Kraków 1996.

Nacjonalizmy różnych narodów: perspektywa politologiczno – religioznawcza (red. B. Grott, O. Grott), Kraków 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.