Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-4 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Sieklucki
Prowadzący grup: Dominik Sieklucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe teorie oraz terminologię obowiązującą w nauce o administracji [K_W01 +]

EK2: Posiada wiedzę o strukturach, sposobach funkcjonowania oraz procesach zmian w administracji publicznej w wymiarze polskim i europejskim [K_W02+]

EK3: Posiada wiedzę z zakresu organizacji i działania administracji publicznej we współczesnym państwie [K_W04+]

EK4: Zna metody i narzędzia pozwalające badać procesy związane z zarządzaniem w administracji publicznej [K_W10 ++]

EK5: Potrafi wytłumaczyć rolę administracji publicznej w państwie oraz umie określić jej kompetencje [K_U02 ++]

EK6: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów związanych z pracą w administracji publicznej [K_K07 +++] [K_K08 ++]

EK7: Ma świadomość znaczenia problemów etyki administracji publicznej [K_K01 ++]

EK8: Jest przygotowany do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organach administracji publicznej [K_K07 +++] [K_K08 ++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego z materiału wykładowego i literatury podstawowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, do oceny stosuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godz. kontaktowe:

Wykład: 30 godz.


Praca własna studenta:

Samodzielne studiowanie obowiązkowej literatury przedmiotu: 45 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.


Łącznie: 60 godz. (3 punktów ECTS)

Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę organizacji, funkcjonowania, sposobów działania i zadań administracji publicznej w państwie. Przedstawienie struktury administracji publicznej w Polsce.

Pełny opis:

Zarządzanie polityką w państwie – modele i funkcje

Tradycyjne rozumienie zarządzania w państwie – model biurokratyczny

Realizowanie polityki w systemie politycznym: relacje polityka – administracja publiczna

Źródła i kierunki przeobrażeń w administracji publicznej – dwie generacje reform administracyjnych.

Decentralizacja – zasada pomocniczości w praktyce współczesnego państwa

Menedżeryzm (NPM) – czy istnieje tanie państwo ?

Reformy partycypacyjne – współczesne modele polis

Reformy jakościowe – gdzie znajdują się klucze do skuteczności w zarządzaniu państwem

Nowe metody i techniki zarządzania sferą publiczną - wielopasmowe zarządzanie polityczne – multi-level governance

Organizacja centralnego ośrodka zarządzania – problemy polityczne

Kultura administracyjna – zaufanie społeczne

Etyka w zarządzaniu sferą publiczną

Struktura władzy a źródła wpływu w państwie

Pozycja administracji w państwie – przywileje biurokratyczne i ich zmiana

Polski model zarządzania państwem – problemy postkomunizmu

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Szczerski, Porządki biurokratyczne, Kraków 2004,

J. Czaputowicz, Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008,

J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008,

J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2003,

A. Ferens, I.Macek (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999,

A. Ferens, I.Macek (red.), Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,

L. Habuda (red.), Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000,

H. Izdebski, M.Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa (wydania uzupełnione po 1998 r.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.