Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

NATO- historia- struktura- działanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-51 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: NATO- historia- struktura- działanie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na III roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Agata Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna regionalne i globalne okoliczności powstanie NATO

EK2: Rozumie treść Traktatu Waszyngtońskiego oraz innych dokumentów NATO

EK3: Zna poszczególne etapy rozwoju struktury i doktryny NATO

EK4: Rozumie rolę NATO w trakcie zimnej wojny i obecnie

EK5: Potrafi odnieść wiedzę o strukturze i doktrynie NATO do bieżących wydarzeń

EK6: Potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem NATO

EK7: Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę funkcjonowania NATO

EK8: Jest gotów do sięgania do zróżnicowanych i specjalistycznych źródeł

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach (min. 51% obecności)

Ukończenie lekcji online (min. 60% punktów)

Zaliczenie pisemne (min. 60% punktów na kolokwium końcowym)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1-8: aktywność podczas zajęć

EK 1-4, 7-8: zaliczenie pisemne


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

30 godz. kontaktowych

20 godz. przygotowanie do zajęć

15 godz. rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie zdalnego nauczania

25 godz. przygotowanie do kolokwium końcowego


Razem: 90 godzin


Pełny opis:

1. NATO: Struktura i historia do 1989

2. NATO po 1989

3. NATO w Kosowie

4. NATO w Afganistanie

5. NATO w Libii

6. Polska w NATO

7. Partnerstwa NATO

8. NATO – ONZ – UE

9. NATO a Rosja

10. NATO a Ukraina

11. Polityka gender NATO

12. NATO w cyberprzestrzeni

13. Szczyty NATO w Warszawie (2016) i Brukseli (2019)

14. NATO a badania naukowe

Literatura:

Obowiązkowa:

R. Kupiecki „Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego”, MSZ: Warszawa 2016.

M. Wróblewska-Łysik “Europejska Strategia Globalna a możliwości współpracy Unii Europejskiej z NATO po szczycie w Warszawie”, Bezpieczeństwo Narodowe 37-40/2016, str. 67-83.

E. Sebok „Stosunki NATO-ONZ: perspektywy na przyszłość po dekadzie rozszerzania współpracy”, Przegląd NATO 28.09.2018 (https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/NATO-UN-relations-looking-ahead-after-10-years-of-expanding-cooperation/PL/index.htm)

K. Przybyła „NATO wobec konfliktu na Ukrainie”, Bezpieczeństwo Narodowe 37-40/2016, str. 117-131

T. Stępniewski "NATO, ukraiński kryzys i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej". Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 5/2016, str. 183-199.

S. Vorland Holen, L. Vermeij „Zwalczanie przemocy seksualnej związanej z konfliktami”, Przegląd NATO 26.10.2017 (https://www.nato.int/docu/review/2017/Also-in-2017/combating-conflict-related-sexual-violence/PL/index.htm)

C. Chinkin „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo: przejść od słów do czynów”, Przegląd NATO 08.03.2017 (https://www.nato.int/docu/review/2017/Also-in-2017/women-peace-security-violence-conflict-sexual-resolution-angelina-jolie/PL/index.htm)

Miron Lakomy. "Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego". Przegląd Zachodni 04/2013, str. 143-160.

Strona internetowa NATO (https://www.nato.int/)

Dodatkowa:

NATO Libguides (dostępne na: http://www.natolibguides.info/?b=g&d=a)

S. Zarychta „Struktury militarne NATO 1949-2013”, Bellona: Warszawa 2013.

S. Zarychta „Doktryny i strategie NATO 1949-2013”, Bellona: Warszawa 2014.

B. Panek „Polityka bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO)”, Fundacja Pro Pomerania: Słupsk 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.