Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-52 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na III roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Dulak
Prowadzący grup: Michał Dulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w systemie międzynarodowym, potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych [K_W07+++], [K_U04++]

EK2 Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych, potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie [K_W09+++], [K_K01+++]

EK3 Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej [K_W12+]

EK4 Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych [K_U08++]

EK5 Ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [K_U10+++]

EK6 Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych [K_K02++]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 do EK6 Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie literatury, zapoznanie się z aktami prawa pierwotnego i wtórnego UE – 30 godzin

- Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS) :

Skrócony opis:

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z założeniami i realizacją wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także jej osiągnięciami i niepowodzeniami.

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień:

1. Projekt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej; 2. Projekty ustanowienia Unii Narodów Europejskich; 3. Ewolucja Europejskiej Współpracy Politycznej w latach 1970-1993; 4. Podstawy prawne Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Od traktatu z Maastricht do traktatu nicejskiego; 5 Reforma Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w traktacie lizbońskim; 6. Cel operacyjny 2003 i jego realizacja; 7. Cel operacyjny 2010 i jego realizacja; 8. Strategia bezpieczeństwa UE; 9. Struktura organizacyjna i mechanizm decyzyjny Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; 10. Misje cywilne i wojskowe realizowane w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; 11. Grupy bojowe: zadania, struktura organizacyjna i mechanizm decyzyjny; 12. Debata nad nową strategią bezpieczeństwa UE w latach 2012-2016.

Literatura:

Podstawowa:

A. Ciupiński, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Warszawa 2013;

J.J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016 (rozdziały: IV.1.2 oraz VI.3-4).

Uzupełniająca:

J. Barcik Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Toruń 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.