Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia i etyka bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-1.2o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Filozofia i etyka bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 81 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 81 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Szlachta
Prowadzący grup: Krzysztof Mazur, Bogdan Szlachta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Uczestnicy modułu pozyskają rozszerzoną wiedzę na temat historycznej ewolucji koncepcji bezpieczeństwa oraz najważniejszych etycznych dylematach związanych z tym zagadnieniem.

EK2: Dzięki znajomości szeregu koncepcji będą oni prawidłowo identyfikowali i rozstrzygali dylematy związane z wykonywaniem zawodu, a także rozwiną umiejętność kreatywnego myślenia.

EK3: Student będzie potrafił także analizować antropologiczne, epistemologiczne, etyczne i historiozoficzne założenia podstawowych nurtów myśli politologicznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Egzamin

EK2: zadania podczas ćwiczeń

EK3: dyskusja podczas ćwiczeń

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład oraz ćwiczenia

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do filozofii bezpieczeństwa. Zaprezentowanie kluczowych pojęć oraz dylematów etycznych.

2. Klasyczna teoria bezpieczeństwa w ujęciu filozofów starożytnych (Platon, Arystoteles).

3. Starożytni teoretycy wojny (Tukidydes, Sun Zi).

4. Chrześcijańska filozofia bezpieczeństwa (św. Augustyn, św. Tomasz).

5. Polskie tradycje filozoficzne w obszarze filozofii bezpieczeństwa (Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic).

6. Realistyczna koncepcja Niccolò Machiavellego.

7. Renesansowe wizje idealnego państwa (Thomas More, Francis Bacon, Tomasso Campanella, Jean Bodin).

8. Pesymizm antropologiczny Thomasa Hobbes’a.

1. Wprowadzenie do filozofii bezpieczeństwa. Zaprezentowanie kluczowych pojęć oraz dylematów etycznych.

2. Klasyczna teoria bezpieczeństwa w ujęciu filozofów starożytnych (Platon, Arystoteles).

3. Starożytni teoretycy wojny (Tukidydes, Sun Zi).

4. Chrześcijańska filozofia bezpieczeństwa (św. Augustyn, św. Tomasz).

5. Polskie tradycje filozoficzne w obszarze filozofii bezpieczeństwa (Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic).

6. Realistyczna koncepcja Niccolò Machiavellego.

7. Renesansowe wizje idealnego państwa (Thomas More, Francis Bacon, Tomasso Campanella, Jean Bodin).

8. Pesymizm antropologiczny Thomasa Hobbes’a.

9. Liberalne koncepcje bezpieczeństwa (John Locke, The Federalist Papers).

10. Jean-Jacques Rousseau i filozofia francuskiego oświecenia.

11. Projekt wieczystego pokoju Immanuela Kanta.

12. Karol Marks i Friedrich Nietzsche jako krytycy idealizmu etycznego.

13. Carl von Clausewitz oraz Raymond Aron, czyli nowożytne teorie wojny.

14. Filozofia bezpieczeństwa w Katolickiej Nauce Społecznej (Pacem in terris, Populorum Progression, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in veritate)

15. Podsumowanie najważniejszych dylematów etycznych filozofii bezpieczeństwa.

Literatura:

- W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki, Warszawa 2012;

- K. Kołodziejczyk, Filozofia bezpieczeństwa, Wrocław 2010;

- R.Rosa, M. Lipińska-Rzeszutek, M.Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Tradycja-współczesność-nowe wyzwania, Siedlce 2008;

- K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004;

- B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.