Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia bezpieczeństwa w Azji Południowej i Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-3.6o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia bezpieczeństwa w Azji Południowej i Środkowej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Zna główne konflikty zbrojne w Azji.

Potrafi przeprowadzić analizę przyczynowo - skutkową najważniejszych konfliktów zbrojnych w Azji.

Zna geografię polityczną Azji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów spornych.

Potrafi przewidywać główne zagrożenia militarne i pozamilitarne dla bezpieczeństwa regionalnego w Azji.


Forma i warunki zaliczenia:

Udział w zajęciach, kolokwium zaliczeniowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Udział w zajęciach, kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca-wykład

Metoda aktywizująca –dyskusja problemowa


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury tekstów– 18 godz.

- Przygotowanie do egzaminu w postaci opracowania zagadnień zawartych w podręcznikach i notatkach z wykładów, lub opracowanie tekstu eseju na temat uzgodniony z prowadzącym 20 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Pełny opis:

1. Irański program atomowy.

2. Aktualna sytuacja w Afganistanie.

3. Pogranicze pakistańsko-afgańskie.

4. Konflikt o Kaszmir.

5. Islamski Ruch Turkiestanu / Islamski Ruch Uzbekistanu.

6. Znaczenie postsowieckich republik Azji Środkowej dla bezpieczeństwa regionu.

7. Sytuacja polityczna w Azji Środkowej.

8. Wojna w Tadżykistanie.

9. Nuklearny wyścig zbrojeń w Azji.

10. Separatyzm etniczny w Indiach.

11. Problem integralności terytorialnej Chin-kwestia Ujgurów.

12. Aktualna sytuacja w Birmie.

13. Problemy wewnętrzne w Indonezji.

14. Konflikt tamilsko-syngaleski na Sri Lance.

15. Nowe zagrożenia (analiza aktualnej sytuacji w Azji).

Literatura:

Bartnicki A. (red.) "Zarys Dziejów Azji i Afryki. Historia Konfliktów 1869-2000" Warszawa 2000, Patek A., Rydel J., Węc J. J., "Najnowsza historia świata" wyd. dowolne. Łoś R., Regina-Zacharski J., „Współczesne konflikty zbrojne”. Warszawa 2010, Odziemkowski J., „Konflikty międzynarodowe po 1945 roku”. Warszawa 2011 Rashid A., Dżihad Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej” Warszawa 2002

Kuszewska A. Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir. Warszawa 2010. Głogowski A., „Af-Pak. Znaczenie pogranicza pakistańsko-afgańskiego dla bezpieczeństwa regionalnego”, Kraków 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.