Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza rozpoznawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-48 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Analiza rozpoznawcza
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Brzęk, Artur Gruszczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Uzyskanie wiedzy na temat wybranych aspektów prowadzenia analiz rozpoznawczych w strukturach dowództw wojskowych narodowych i sojuszniczych.

Efekty kształcenia:

Student potrafi wykorzystać wybrane techniki analityczne na potrzeby opracowania produktu analitycznego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student jest oceniany na podstawie pracy w grupie, w trakcie przygotowania produktu analitycznego oraz pod względem uzyskanego efektu końcowego.Aktywność w zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną.

Przygotowanie przez grupę studentów produktu analitycznego.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Wykład z elementami konwersatorium – 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h

• przygotowanie prezentacji – 30 h

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

1. Miejsce i rola analiz w cyklu rozpoznawczym.

2. Źródła informacji w analizie rozpoznawczej.

3. Przetwarzanie informacji przez analityka w ujęciu

psychologii poznawczej.

4. Metodyka pracy analitycznej.

5. Struktura dokumentu analitycznego.

6. Błędy i pułapki analityczne.

7. Metody wnioskowania i funkcje poznawcze

w zaawansowanych procesach analitycznych.

8. Ustrukturyzowane techniki analityczne.

9. Społeczne analizy sieciowe i ich wykorzystanie

w analizach rozpoznawczych.

10. Zarządzanie zespołami analitycznymi.

11. Systemy Informatyczne wspierające analizy

rozpoznawcze.

12. Rozpoznawcze Przygotowanie Pola Walki – analizy

rozpoznawcze na potrzeby planowania działań

militarnych.

Literatura:

Literatura podstawowa :

1. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Analiza informacji. Teoria i praktyka. Warszawa 2012.

2. Marek Wrzosek, Zarządzanie zasobami informacyjnymi w systemie rozpoznania organizacji. Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Prepared by the US Government. A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis.

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/Tradecraft%20Primer-apr09.pdf

2. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem. Warszawa 2013.

3. Richards J. Heuer, Jr., Psychology of Intelligence Analysis.

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/psychology-of-intelligence-analysis/index.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.