Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bieżące problemy bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-8 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bieżące problemy bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Citkowska-Kimla
Prowadzący grup: Anna Citkowska-Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: zna i potrafi zastosować do bieżących problemów politycznych podstawowe pojęcia z zakresu nauk o polityce oraz teorię do praktyki (K_WO2++) (K_ U01+++) (K_ U02+++) (K_ U06++)

EK2: potrafi określić podstawowe instytucje polityczne, ich sposób funkcjonowania, porównać z ich odpowiednikami w Europie i świecie (K-WO3+) (K_U04++) (K_ U09+++)

EK3: umie wskazać społeczne aspekty polityki (K_WO5+++)

EK4: umie dotrzeć do sedna zagadnień politycznych, wskazać ich powinowactwo z działaniami ekonomicznymi (K_WO6++) (K_U14+++)

EK5: potrafi pisemnie wyrazić własną opinię (K_ U10+++) (K_ U11++)


Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia modułu liczy się obecność, aktywność oraz pisane na każde zajęcia komentarze dotyczące współczesnych problemów bezpieczeństwa (liczące 1800 znaków, ok. jednej strony A4).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EF 1-5: cotygodniowe prace pisemne, dyskusja na zajęciach, standardowa skala ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - pogadanka

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna


Bilans punktów ECTS:

90 (30 konwersatorium, 30 obserwacja i analiza współczesnych problemów bezpieczeństwa, 30 prace pisemne – komentarze i analizy)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują analizę bieżących problemów politycznych dotyczących bezpieczeństwa na świecie i w Polsce. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: polityka pracy, polityka publiczna, polityka bezpieczeństwa, problemy współczesnego państwa polskiego na tle porównawczym z innymi państwami.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę bieżących problemów politycznych dotyczących bezpieczeństwa na świecie i w Polsce. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: polityka pracy, polityka publiczna, polityka bezpieczeństwa, problemy współczesnego państwa polskiego na tle porównawczym z innymi państwami.

Literatura:

Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2001; Polska polityka europejska, Warszawa 2005; W. Wiatrak, Dekada zmian 1980-1989, Częstochowa 2004; Polska polityka europejska, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.