Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: Edyta Chwiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne,

dodatkowe punkty można uzyskać za obecność i aktywność

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

Pojęcie i specyfika bezpieczeństwa ekonomicznego;

Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego;

Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa;

Metody i środki przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego państwa;

Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego państwa;

Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe państwa;

Bezpieczeństwo żywnościowe państwa;

Bezpieczeństwo transportowe (komunikacyjne) państwa;

Aspekt demograficzny bezpieczeństwa ekonomicznego państwa;

Wywiad gospodarczy;

Terroryzm międzynarodowy, a bezpieczeństwo ekonomiczne państw;

Literatura:

Krzysztof M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa, 2011

Krzysztof M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Kolor Plus, Warszawa, 2004

Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec, Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2006

Eliza Frejtag-Mika, Zygmunt Kołodziejak, Witold Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Politechnika Radomska, Radom, 1996

Leszek Korzeniowski, Andrzej Pepłoński, Wywiad gospodarczy: historia i współczesność, European Association for Security, Kraków, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.