Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-20 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Grott
Prowadzący grup: Olgierd Grott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Ocena przygotowanych przedstawionych referatów 20%

2/ Udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo 30%

3/ Ocena z testu zaliczeniowego 50%

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Forma i warunki zaliczenia:

W celu zaliczenia modułu konieczne jest:

1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach – dyskusja

2/ Przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat

3/ Zdanie testu zaliczeniowego (pytania otwarte i zamknięte, czas trwania jedna godzina)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Ocena przygotowanych przedstawionych referatów 20%

2/ Udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo 30%

3/ Ocena z testu zaliczeniowego 50%

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: - Konwersatorium – 18 godz.

Praca własna studenta: a/ Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 20 godz.; b/ napisania referatu – 10 godz.; c/ Przygotowanie do testu zaliczeniowego 12 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Grott
Prowadzący grup: Olgierd Grott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Ocena przygotowanych przedstawionych referatów 20%

2/ Udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo 30%

3/ Ocena z testu zaliczeniowego 50%

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Forma i warunki zaliczenia:

W celu zaliczenia modułu konieczne jest:

1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach – dyskusja

2/ Przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat

3/ Zdanie testu zaliczeniowego (pytania otwarte i zamknięte, czas trwania jedna godzina)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Ocena przygotowanych przedstawionych referatów 20%

2/ Udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo 30%

3/ Ocena z testu zaliczeniowego 50%

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: - Konwersatorium – 18 godz.

Praca własna studenta: a/ Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 20 godz.; b/ napisania referatu – 10 godz.; c/ Przygotowanie do testu zaliczeniowego 12 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.