Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-25 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czajkowski
Prowadzący grup: Edyta Chwiej, Marek Czajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych [K_W01 ++], [K_W02 +++],

EK2: Ma wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych [K_W02 +++], [K_W08 +++],

EK3: Ma wiedzę o czynnikach kształtujących stosunki międzynarodowe [K_W02 +++], [K_W03 +],

EK4: Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego [K_W01 ++], [K_W02 +++], [K_W03 +], [K_W08 ++],

EK5: Ma wiedzę z zakresu problemów globalnych [K_W02 ++], [K_W03 +], [K_W08 ++],

EK6: Rozumie funkcjonowanie współczesnego ładu międzynarodowego [K_W02 +++], [K_W03 ++], [K_W08 ++], [K_U01 ++],

EK7: Potrafi interpretować główne zjawiska polityczne współczesnego świata [K_W02 +++], [K_U01 ++], [K_U02 ++].


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny obejmuje sprawdzenie treści przekazywanej w czasie wykładu oraz treści podręcznika.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny obejmuje sprawdzenie treści przekazywanej w czasie wykładu oraz treści podręcznika.

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające – opis,

- metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,

- metody podające – prezentacja multimedialna,

- metody problemowe – wykład problemowy.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

18 godzin – wykład

18 godzin – ćwiczenia


Pełny opis:

Wykład i podręczniki:

1. Przedmiot, zakres i funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych,

2. Uczestnicy stosunków międzynarodowych,

3. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe,

4. System stosunków międzynarodowych współcześnie i determinanty jego ewolucji,

5. Podsystemy systemu międzynarodowego: uczestnicy, struktura, cechy charakterystyczne, problemy, możliwości oddziaływania.

Literatura:

1. E. Cziomer (red.): „Współczesne stosunki międzynarodowe. Tom I: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych”; Kraków 2014.

2. E. Cziomer (red.): „Współczesne stosunki międzynarodowe. Tom III: Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku – geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne"; Kraków 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.