Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nad bezpieczeństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-1.3o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nad bezpieczeństwem
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowiec
Prowadzący grup: Piotr Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne:

Brak

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

- Metody praktyczne - opanowania tekstów

- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień przeprowadzania badań nad stanem bezpieczeństwa narodowego. Porusza podstawowe wiadomości dotyczące podstaw wiedzy naukowej oraz prowadzenia badań naukowych. Celem kursu jest także przedstawienie najważniejszych metod i technik badawczych służących do badania stanu bezpieczeństwa. Szczególna uwaga została zwrócona na kilka podstawowych metod.

Pełny opis:

Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień przeprowadzania badań nad stanem bezpieczeństwa narodowego. Porusza podstawowe wiadomości dotyczące podstaw wiedzy naukowej oraz prowadzenia badań naukowych. Celem kursu jest także przedstawienie najważniejszych metod i technik badawczych służących do badania stanu bezpieczeństwa. Szczególna uwaga została zwrócona na kilka podstawowych metod.

Literatura:

PODRĘCZNIKI ZALECANE DO PRZEDMIOTU:

1. Literatura ogólna:

Janet Buttolph Johnson, Henry T. Reynolds, Jason D. Mycoff, (2010) Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa, PWN.

A.N. Oppenheim, (2004) Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.

Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, (2001) Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.

David Marsh, Gerry Stoker, (red) (2006) Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

David Silverman (2007) Interpretacja danych jakościowych, Warszawa, PWN.

Earl Babbie, (2003) Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN.

Franciszek Sztabiński (1997) Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, Warszawa, Wydawnictwo ISFiS, PAN.

Grzegorz Babiński, (1980) Wybrane zagadnienia z metodologii empirycznej, Kraków, Nakładem UJ.

Leszek A. Gruszczyński, (2003) Kwestionariusze w socjologii, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mirosław Szreder (2004) Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Renate Mayntz, Kurt Holm, Peter Hubner, (1985) Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa, PWN.

Stefan Nowak (2006) Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN.

W. Phillips Shively, (1997) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.

Dominika Maison (2001) Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo PWN.

2. Literatura dotycząca badania stanu bezpieczeństwa:

Aleksandrowicz T. R., Liedel K., Piasecka P., Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2013.

Raczkowski K., Żuber M., Żukrowska K., Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie Paradygmat, wiedza, demarkacja , Difin, Warszawa 2013.

Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.

Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2008.

Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, Warszawa 2011.

Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2010.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe : podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.