Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-26 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Zna struktury jednostek antyterrorystycznych wybranych państw świata, oraz specyfikę ich funkcjonowania. Potrafi analizować zagrożenia terrorystyczne. Zna podstawy prawne działania jednostek AT w Polsce. Zna wybrane przykłady działań jednostek AT. Potrafi ocenić skuteczność działań jednostek AT. Potrafi porównać metody działania jednostek AT w różnych państwach świata.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykorzystywana jest standardowa skala ocen)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe, pytania zamknięte i otwarte

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład – 18 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury tekstów – 20 godz.

- Samodzielne studiowanie literatury – 32 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego w postaci opracowania zagadnień zawartych w podręcznikach i notatkach z wykładów, lub opracowanie tekstu eseju na temat uzgodniony z prowadzącym 20 godz


Skrócony opis:

Treści modułu obejmują:

1. Podstawy prawne działania jednostek AT

2. Niemcy GSG-9

3. Wielka Brytania SAS

4. Francja GIGN

5. Włochy NOCS

6. Izrael

7. Polska

8. Rosja

9. USA

10. Monachium 1972

11. Mogadiszu 1977

12. Entebbe 1976

13. Teheran 1979

14. Moskwa i Biesłan 2002 i 2004

Literatura:

Adamczyk M., Żabko-Potopowicz J., „Terroryzm i jednostki antyterrorystyczne na świecie”. Warszawa 1992., Bolechów B., „Terroryzm Aktorzy, statyści, widownie.” Warszawa 2010, Białek T. „Terroryzm. Manipulacja strachem”. Warszawa 2006, Liedel K. „Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa.” Warszawa 2010, Guła P. „Terroryzm międzynarodowy w tym islamski. Zarys problemu”. Szczytno 2009, Guła P., Tarnawski P., Zubrzycki W. Terroryzm – zagrożenia i przeciwdziałanie”. Szczytno 2005., Kozerawski D. (red) „Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004” Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.