Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo globalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-3.1o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo globalne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Bezpieczeństwo globalne

EK1: Zna główne problemy bezpieczeństwa w wymiarze globalnym [K_W03++] [K_W06++] [K_W07+]

EK2: Zna główne konflikty zbrojne współczesności [K_W01+] [K_W03++] [K_W06++]

EK3: Potrafi zdiagnozować najważniejsze zagrożenia globalne [K_W03++] [K_W06++] [K_W07+]

EK4: Zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa globalnego [K_W03++] [K_W06++] [K_W07+] [K_U01+] [K_U02++]

EK5: Potrafi wskazać metody współdziałania państw w celu likwidacji skutków zagrożeń globalnych [K_U03+] [K_U04++]


Forma i warunki zaliczenia:

Bezpieczeństwo globalne

EK1-EK5: Egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bezpieczeństwo globalne

EK1-EK5: Egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Metody dydaktyczne:

Bezpieczeństwo globalne

- Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – opis

- Metody podające – opowiadanie

- Metody podające - prezentacja multimedialna

- Metody podające - wykład informacyjny


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Pojęcie bezpieczeństwa globalnego.

• Sekurytyzacja.

• Wielka Strategia.

• Międzynarodowa kontrola zbrojeń a rozprzestrzenianie broni masowej zagłady.

• Terroryzm jako zjawisko globalne.

• Bezpieczeństwo ekologiczne.

• Nierównomierny rozwój społeczny i gospodarczy a bezpieczeństwo globalne.

• Problemy ochrony zdrowia i współpraca międzynarodowa w tym zakresie.

• Katastrofy naturalne i współpraca międzynarodowa przy usuwaniu ich skutków.

• Kryzysy gospodarcze w wymiarze globalnym.

• Przestępczość międzynarodowa o charakterze globalnym.

• Wymiar globalny lokalnych konfliktów zbrojnych na początku XXI wieku.

• Migracje ludności-zagrożenia i korzyści.

• Problemy surowców strategicznych.

• Interwencje humanitarne.

Pełny opis:

Pojęcie bezpieczeństwa globalnego.

• Sekurytyzacja.

• Wielka Strategia.

• Międzynarodowa kontrola zbrojeń a rozprzestrzenianie broni masowej zagłady.

• Terroryzm jako zjawisko globalne.

• Bezpieczeństwo ekologiczne.

• Nierównomierny rozwój społeczny i gospodarczy a bezpieczeństwo globalne.

• Problemy ochrony zdrowia i współpraca międzynarodowa w tym zakresie.

• Katastrofy naturalne i współpraca międzynarodowa przy usuwaniu ich skutków.

• Kryzysy gospodarcze w wymiarze globalnym.

• Przestępczość międzynarodowa o charakterze globalnym.

• Wymiar globalny lokalnych konfliktów zbrojnych na początku XXI wieku.

• Migracje ludności-zagrożenia i korzyści.

• Problemy surowców strategicznych.

• Interwencje humanitarne.

Literatura:

• Kuźniar R., Lachowski Z., (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia, koncepcje, instytucje, Warszawa 2003 r.;

• J. E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, 2002.

• J. A. Scholte, Globalizacja : krytyczne wprowadzenie (tłum. K. Ślęczka), 2006.

• J. N. Bhagwati, In Defense of Globalization, Oxford University Press 2004

• R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Bezpieczeństwo globalne

EK1: Zna główne problemy bezpieczeństwa w wymiarze globalnym [K_W03++] [K_W06++] [K_W07+]

EK2: Zna główne konflikty zbrojne współczesności [K_W01+] [K_W03++] [K_W06++]

EK3: Potrafi zdiagnozować najważniejsze zagrożenia globalne [K_W03++] [K_W06++] [K_W07+]

EK4: Zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa globalnego [K_W03++] [K_W06++] [K_W07+] [K_U01+] [K_U02++]

EK5: Potrafi wskazać metody współdziałania państw w celu likwidacji skutków zagrożeń globalnych [K_U03+] [K_U04++]


Forma i warunki zaliczenia:

Bezpieczeństwo globalne

EK1-EK5: Egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bezpieczeństwo globalne

EK1-EK5: Egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Metody dydaktyczne:

Bezpieczeństwo globalne

- Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – opis

- Metody podające – opowiadanie

- Metody podające - prezentacja multimedialna

- Metody podające - wykład informacyjny


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Pojęcie bezpieczeństwa globalnego.

• Sekurytyzacja.

• Wielka Strategia.

• Międzynarodowa kontrola zbrojeń a rozprzestrzenianie broni masowej zagłady.

• Terroryzm jako zjawisko globalne.

• Bezpieczeństwo ekologiczne.

• Nierównomierny rozwój społeczny i gospodarczy a bezpieczeństwo globalne.

• Problemy ochrony zdrowia i współpraca międzynarodowa w tym zakresie.

• Katastrofy naturalne i współpraca międzynarodowa przy usuwaniu ich skutków.

• Kryzysy gospodarcze w wymiarze globalnym.

• Przestępczość międzynarodowa o charakterze globalnym.

• Wymiar globalny lokalnych konfliktów zbrojnych na początku XXI wieku.

• Migracje ludności-zagrożenia i korzyści.

• Problemy surowców strategicznych.

• Interwencje humanitarne.

Pełny opis:

Pojęcie bezpieczeństwa globalnego.

• Sekurytyzacja.

• Wielka Strategia.

• Międzynarodowa kontrola zbrojeń a rozprzestrzenianie broni masowej zagłady.

• Terroryzm jako zjawisko globalne.

• Bezpieczeństwo ekologiczne.

• Nierównomierny rozwój społeczny i gospodarczy a bezpieczeństwo globalne.

• Problemy ochrony zdrowia i współpraca międzynarodowa w tym zakresie.

• Katastrofy naturalne i współpraca międzynarodowa przy usuwaniu ich skutków.

• Kryzysy gospodarcze w wymiarze globalnym.

• Przestępczość międzynarodowa o charakterze globalnym.

• Wymiar globalny lokalnych konfliktów zbrojnych na początku XXI wieku.

• Migracje ludności-zagrożenia i korzyści.

• Problemy surowców strategicznych.

• Interwencje humanitarne.

Literatura:

• Kuźniar R., Lachowski Z., (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia, koncepcje, instytucje, Warszawa 2003 r.;

• J. E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, 2002.

• J. A. Scholte, Globalizacja : krytyczne wprowadzenie (tłum. K. Ślęczka), 2006.

• J. N. Bhagwati, In Defense of Globalization, Oxford University Press 2004

• R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.