Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-3.8o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Stawowy-Kawka, Rafał Woźnica
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: zna specyfikę regionu Europy Środkowo-Wschodniej [K_W04++], [K_U02+]


EK2: posiada wiedzę nt. procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które determinują bezpieczeństwo w regionie; [K_W03++]


EK3: potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować [K_U01+], [K_U06+++], [K_K03+], [K_K07++]


EK4: ocenia wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy procesów zachodzących w krajach regionu oraz w środowisku międzynarodowym; [K_U02++], [K_U03+++], [K_U08++]


EK5: potrafi we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment problematyki w formie prezentacji multimedialnej na zajęciach [K_U08+], [K_U10+++], [K_K02++]

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu następuje na podstawie:


1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej wybrane zagadnienie, ocena na podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej bibliografii.


2. Aktywności podczas zajęć w postaci aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przygotowania merytorycznego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK3, EK4, EK5 - przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej wybrane zagadnienie, ocena na podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej bibliografii.


EK1, EK2, EK3 - aktywność podczas zajęć w postaci aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przygotowania merytorycznego.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu


Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

Treści kształcenia realizowane podczas konwersatorium:

• Europa Środkowo-Wschodnia – charakterystyka obszaru i otoczenia;

• Główne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu:

• Stabilność polityczna,

• Stabilność ekonomiczna,

• Zagrożenia militarne,

• Marginalizacja państw małych i średniej wielkości we współczesnych stosunkach międzynarodowych,

• Terroryzm międzynarodowy, rozwój przestępczości zorganizowanej,

• Zjawiska migracji na tle ekonomicznym,

• Zwiększająca się podatność na możliwości destrukcyjnego oddziaływania informatycznego i technologicznego,

• Niepokoje społeczne na tle wzrastającego bezrobocia,

• Zagrożenia dla tożsamości narodowej,

• Rozwój fundamentalizmów, nacjonaizmów i ksenofobii,

• Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego krajów,

• Ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej;

• Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa wybranych państw regionu

Literatura:

Literatura podstawowa:

Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa 1997.

Flis J., Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, wyzwania i strategie, Warszawa 2006.

Pawlikowska I., Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku, Toruń 2006.

Literatura uzupełniająca:

Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.

Kuźniar R., Lachowski Z.(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, Warszawa 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.