Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategiczne problemy współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-4 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategiczne problemy współczesnego świata
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1:W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych


EK2:Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych i ich powiązania ze współczesną strategią


EK3:Ma wiedzę o systemie międzynarodowym i historii badań strategicznych w skali światowej


EK4:Potrafi analizować problemy tzw. Wielkiej Strategii i Reagowania Kryzysowego


EK5:Ma wiedzę o uwarunkowaniach badań strategicznych na świecie


EK6:Potrafi analizować myśl strategiczną i doktryny strategiczno-obronne współczesnego świata

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny. Pytania otwarte.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:Egzamin: pytania testowe otwarte.


Aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach.


Egzamin: esej problemowy


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne:

Wykład:


- Metody podające – opis


- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie


- Metody problemowe – wykład problemowy

Pełny opis:

Celem modułu jest wprowadzenie studentów politologii w obszar badań strategicznych. Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia:

1. Wstęp. Strategia i jej transformacja.

2. Tzw. rewolucja w sprawach wojskowych - zamierzenia i realizacja.

3. Problemy kultury strategicznej a różnice cywilizacyjne.

4. Transformacja „Wielkiej Strategii”.

5. Globalizacja.

6. Wielka strategia USA.

7. Tzw. problem wojen liberalnych.

8. Wojna asymetryczna a strategia.

9. Zmiany strategii wojskowej w XXI w.

10. Absolutyzacja siły powietrznej.

11. Tzw. wojna z terroryzmem – założenia i realia.

12. Problemy komunikacji strategicznej.

13. Środowiska medialne, otoczenie informacyjne i tzw. „bitwy medialne”.

14. Historia strategii w Polsce po 1918 r.

15. Założenia polskiej doktryny strategicznej z końca XX i początków XXI wieku.

Literatura:

Obowiązkowa:

Brzeziński Z., Wielka szachownica, MON, W-wa 1999;

Soroka P., Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, Bellona

W-wa 2006;

Brzeziński Z., Scowcroft B, Ameryka i świat, Wydawnictwo Aha, Łódź 2009;

Aronson S., Politics and Strategy of Nuclear Weapons in the Middle East, State University of New York 1992;

Clausewitz K. von, O wojnie, MON, W-wa 1958;

Uzupełniająca:

IISS London: Problems of Modern Strategy, New York 1970;

Jenkins B.M., Countering Al Qaida: an Appreciation of the Situation and Suggestions for Strategy, Santa Monica, CA., RAND 2002;

Haliżak E., Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Branta, W-wa 2004;

Kuźniar R., Polityka I siła, studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo Scholar, W-wa 2006;

Menon M., Maritime Strategy and Continental Wars. Portland, OR 1998;

Robertson D., A Dictionary of Modern Defence and Strategy Europa, London 1987;

Vallance Andrew G.B., The Air Weapon: Doctrines of Airpower Strategy and Operational art. New York: St. Martin’s Press, 1996;

Windass S. and Walker P., Avoiding Nuclear War: Common Security as a Strategy for the Defence of the West. 1st ed. London; Washington, D.C.; Brassey’s Defence Publishers, 1985.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.