Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cultural Awareness

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-ISDDU-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cultural Awareness
Jednostka: Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kułakowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kułakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) To provide information about the concept of cultural awareness and related ideas and concepts such as: cultural complexities, cultural identities, stereotypes, prejudice, discrimination, acculturation, integration, immigration, cross-cultural communication and intercultural interactions.


To present dominant thereotical perspectives related to cultural determinants of political behaviour.

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) E1: Has knowledge about complexities of cultures in the modern world

and the role that cultural identities play in the context of international security and development processes

E2: has knowledge about the processes of cultural transmission, and related with them concepts of socialization, enculturation and collective memory

E3:has knowledge of cultural determinants of political behaviour

E4: is able to identify the significance of language and cognitive processes for

security-related processes

E5:is able to analyse cultural determinants of political behaviour fundamental in context of international security and development processes

E6:is able to analyse the significance of cultural identities for international

security and development processes

E7: Is able to participate in cultural complex environment


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Oral assessment: 80%

Class participation: 20%


Participation in the course is obligatory. One absence is allowed without any formal consequences.


Students are expected to get familiar with the readings prior to the class and submit their feedback via pegaz before the class

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) E1 – E8: written assessment, class participation


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 4

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

International Security and Development, year 1

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course in cultural awareness will introduce students to the meaning and significance of culture in international relations. The students will discuss the following topics: cultural awareness and the concept of culture, the challenges connected with the cultural pluralism, stereotypes and prejudice, politics of identity, and cultural determinants of political behaviour. Thanks to the participation in the course students will gain understanding of the role that cultural identities play in the context of international security and development processes, will be able to communicate in cross-cultural context and suggest solutions based on knowledge about cultural complexities

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction. Course Outline. Course requirements. Culture and security and development studies.

2. Anthropological insights

3. The processes of socialization, enculturation. Gender and security

4. Deviance and crime

5. The language, shared beliefs and stereotypes

6. Collective memory

7. Politics of identity. Ethnic conflicts

8. Cultural determinants of political behaviour. Trust

9. Cultural determinants of development processes

10. Nation-building. Social capital and cohesion

Literatura: (tylko po angielsku)

Berry, J.W., Integration and multiculturalism: Ways towards social solidarity. Papers on

Social Representations, 20 (2), 2011, pp. 1–20.

Castells, M., Power of Identity, Wiley-Blackwell, 2011.

Eller, J.D., Cultural Anthropology. Global forces, local lives, Routledge 2012.

Giddens, A., & Sutton, P. W. (2009). Sociology (6th ed). Cambridge ; Malden: Polity Press.

Dalton, R. J., & Klingemann, H.-D. (Eds.). (2009). The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford Handbooks of Political Science

Sztompka, P. (1998). Trust, Distrust and Two Paradoxes of Democracy. European Journal of Social Theory, 1(1), 19–32. https://doi.org/10.1177/136843198001001003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.