Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

War and Defense in Space

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-ISDDU-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: War and Defense in Space
Jednostka: Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frankowski
Prowadzący grup: Paweł Frankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Student zna podstawowe paradygmaty i perspektywy uzbrojenia / militaryzacji w przestrzeni kosmicznej. Student

potrafi wyciągnąć własne wnioski z danych studiów. Student jest przygotowany do zaproponowania własnych

scenariuszy; potrafi prognozować przyszłe problemy i wyzwania w wojnie i obronie w kosmosie.

Efekty kształcenia:

1. Student potrafi zastosować podstawowe elementy międzynarodowego

prawa przestrzeni kosmicznej.

2. Student potrafi porównać narodowe polityki kosmiczne głównych

mocarstw kosmicznych

3. Student potrafi przedstawić zalety i wady uzbrojenia / militaryzacji

w przestrzeni kosmicznej.

4. Student potrafi śledzić instrumenty prawne niezbędne do kontroli

i regulacji wojskowych spraw kosmicznych.

5. Student jest przygotowany do aktywnego udziału w debacie naukowej na temat aktualnych zagadnień kosmicznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa składa się z dwóch elementów - pisemnego

egzaminu semestralnego (60%) oraz projektu grupowego

dotyczącego wybranego przypadku militaryzacji / uzbrojenia w

XXI wieku

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena końcowa składa się z dwóch elementów - pisemnego

egzaminu semestralnego (60%) oraz projektu grupowego

dotyczącego wybranego przypadku militaryzacji / uzbrojenia w

XXI wieku

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

4

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Basic elements of international space law

2. Doctrines of war and defense for outer space

3. Ideas and institutions for weapon proliferation in outer space

4. Interests of space faring powers (US, Russian Federation, PRC)

5. Interests of international organizations (UNCOPUOS, NATO, EU)

6. Doctrines of space faring powers (US, Russian Federation, PRC)

7. Interests and doctrines of space powers in Asia (Japan, South Korea, India, Iran)

7. Interests and doctrines of space powers in Europe (France, Germany, Italy, Netherlands, Luxemburg)

8. Polish and European space policy

9. Private actors in outer space – implications for security

10. Towards space war of space Pearl Harbour – a game

Literatura:

Abeyratne Ruwantissa I. R., Space security law, Springer, Heidelberg 2011.

Al-Rodhan Nayef R. F., Meta-geopolitics of outer space: an analysis of space power, security and governance, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Oxford 2012, St Antony’s series.

Dolman Everett C., Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Age, Frank Cass, London - Portland, OR 2002.

———, U.S. Space Security Priorities: War, Policy, and Spacepower, [w:] Handbook of Space Security, red. K.-U. Schrogl, P.L. Hays, J. Robinson, D. Moura, C. Giannopapa, Springer New York 2015, s. 309–324.

von der Dunk F. G., The Issue of National Security in the Context of National Space Legislation—Comparing European and Non-European States 2011.

Dunk Frans G. von der, National Space Legislation in Europe: Issues of Authorisation of Private Space Activities in the Light of Developments in European Space Cooperation, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden - Boston 2011.

Handberg Roger, REVIEW ARTICLE: MILITARY SPACE POLICY: DEBATING THE FUTURE, „Astropolitics” 2004, t. 2, nr 1, s. 79–89.

Harris Philip R., The Development of Outer Space–Sovereignty and Property Rights in International Space Law, Elsevier 2010.

Lyall Francis, Larsen Paul B., Space Law: A Treatise, Ashgate, Farnham 2009.

Mayence Jean François, Space Security: Transatlantic Approach to Space Governance, [w:] Prospects for Transparency and Confidence-Building Measures in Space Report, red. J. Robinson, M. Schaefer, K.-U. Schrogl, F.G. von der Dunk, ESPI, Vienna 2010, s. 35–36.

Moltz James, Asia’s Space Race: National Motivations, Regional Rivalries, and International Risks, Columbia University Press, New York 2012.

Moltz James Clay, Crowded Orbits: Conflict and Cooperation in Space, Columbia University Press 2014.

———, The politics of space security: strategic restraint and the pursuit of national interests, Stanford University Press, Stanford, CA 2008.

——— Asia’s Space Race: National Motivations, Regional Rivalries, and International Risks, Columbia University Press, New York 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.