Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

World Politics since 1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-ISDDU-7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: World Politics since 1945
Jednostka: Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grabowski
Prowadzący grup: Marcin Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) This course aims at providing students with basic knowledge of the international relations since 1945, including short introduction into the Cold War problems, European issues, including both Western and Eastern Europe, certain issues of the IR in the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa. Course is composed of lectures and seminars

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) EK1: Knows and understands evolution of international relations since 1945 [K_W05+++][K_W09+]

EK2: Has rudimentary knowledge in the area of international system evolution and its actors in the aforementioned period [K_W06+++] [K_W09+++]

EK3: Has knowledge about on political, economic and social processes determining international relations [K_W07++][K_W08++]

EK4: Can understand basic processes in international relations and their influence onto international system [K_W05+++][K_W09+++]

EK5: Has the ability to discuss international system evolution basing on the read literature [K_U04+++][K_W07++][K_K02++]

EK6: Can do a simple research, critical analysis of information and synthesize them [K_U07++][K_U10++][K_K04+++]

EK7: Can prepare a simple paper on international relations [K_U04+][K_U08+++][K_K04++]


Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Composition – written exam – 40%, group presentation – 15% (groups composed of 2 people, each presentation 15-20 minutes), report – 15% (ca. 7500 characters), class participation – 30% - student is required to pass each component

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) EK1-EK7: in-class discussion, mid-term report, group presentation, final exam

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Participation in classes – 60 h

Study of books and other resources, preparation for classes – 120 h

Report preparation – 30 h

Preparation for an exam – 30 h

Group project preparation – 30 h

Total – 270 h (9 ECTS)


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course aims at providing students with basic knowledge of the international relations since 1945, including short introduction into the Cold War problems, European issues, including both Western and Eastern Europe, certain issues of the IR in the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa. Course is composed of lectures and seminars

Pełny opis: (tylko po angielsku)

LECTURES:

1. Course introduction

2-4. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and power struggle – Part I-III

5-6. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia, Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS

7-8. South Asian IR - Indo-Pakistani conflicts, Sri Lanka, Nepal, SAARC .

9-10. Middle East conflicts – Israeli-Palestinian Conflict, Iraq-Iran War, Gulf Wars, Arab Peninsula, Arab Spring

SEMINARS:

1. Introductory seminar

2. The Cold War – Oxford Debate

READINGS:

• P. Calvocoressi, World Politics since 1945, part I: The Cold War;

• H. Nau, Perspectives on International Relations: Power, Institutions, and Ideas, chapter 4: The Origins and End of the Cold War;

3-4. Post-Cold War International Environment

READINGS:

• A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 20: The End of the Cold War and the ‘New World Order’ 1980-2000 AND chapter 23: US Decline in a Globalized World

• G. Lunestad, East, West, North, South: International Relations since 1945, chapter 7: Major Powers and Local Conflicts after the Cold War, 1990-2013.

• W. McWilliams, H. Piotrowski, The World since 1945: A History of International Relations, chapter 19: Russia: The Legacy of Soviet Empire AND chapter 22: September 11, Afghanistan, and Iraq

5. Western Europe since WWII – politics and integration

READINGS:

• Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 21: The Rise of a New Europe: The History of European Integration, 1945-2014

• P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 5: Western Europe

6. Eastern Europe since WWII

READINGS:

• P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 6: Central and Eastern Europe AND chapter 7: Yugoslavia and Albania

• G. Lunestad, East, West, North, South: International Relations since 1945, chapter 10: The Soviet Union /Russia and the (formerly) Communist Countries, 1945-2013

7. Africa - decolonization and conflicts – Algieria, Nigeria, Congo, Angola, Rwanda, Somalia, Sudan, Liberia, Sierra Leone

READINGS:

• P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART SIX: Africa;

• J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, part XV: Africa after 1945: Conflict and the Threat of Famine.

• A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 17: Africa: Decolonization and Independence, 1945-2014

8. Latin American IR since 1945

READINGS:

• P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART SEVEN: Latin America;

• A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 16: The United States and Latin America, 1945-2014

9-10. Students’ presentations

Literatura: (tylko po angielsku)

COURSE READINGS:

• H. Kissinger, Diplomacy, various editions.

• P. Calvocoressi, World Politics since 1945, 9th edition, Harlow 2009.

• J. Nye, Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History, various editions.

• J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, Routledge, New York 2005.

• H. Nau, Perspectives on International Relations, CQ Press, Washington 2017.

• J. Baylis, S. Smith (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, various editions.

• W. McWilliams, H. Piotrowski, The World since 1945: A History of International Relations, Lynne Rienner Publishers 2014 (8th edition).

• G. Lunestad, East, West, North, South: International Relations since 1945, Sage 2014 (7th edition).

• J. Young, J. Kent, International Relations since 1945: A Global History, Oxford University Press 2013 (second edition).

• A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, Routledge 2015.

• M. Hunt, The World Transformed: 1945 to the Present, A Documentary Reader, Oxford University Press, Oxford 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.