Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dziennikarstwa politycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-150-d Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Pracownia dziennikarstwa politycznego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Dziennik. Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: Leszek Rafalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o komentarzu, artykule publicystycznym, felietonie i polemice [K_W10 +]

EK2: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisywania zjawisk społecznych i życia politycznego [K_U10++] [K_U14++]

EK3: Wykorzystuje dziennikarskie umiejętności do przygotowywania wystąpień publicznych [K_U14++]

EK4: Publicystycznie analizuje bieżące wydarzenia na scenie politycznej [K_U14++] [K_W10 +]

EK5: Ma świadomość odpowiedzialności za słowo oraz konieczności zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny [K_K03+++]

EK6: Ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności [K_K08 +++]

Wymagania wstępne:

Podstawy dziennikarstwa

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie:

1. Artykułów pisanych w trakcie semestru

2. Aktywności na zajęciach przy analizowaniu i redagowaniu tekstów publicystycznych

3. Kreatywności w wymyślaniu publicystycznych tematów dziennikarskich

Ocena końcowa uwzględnia poziom napisanych tekstów, aktywność i kreatywność na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja

EK2: Pisanie i analiza komentarzy, felietonów, artykułów publicystycznych i polemik

EK3: Przygotowanie wystąpienia publicznego dla polityka

EK4: Poprawianie i redagowanie tekstów publicystycznych

EK5, EK6: Dyskusja redakcyjna

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, anegdota

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta - 30 godz.:

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury wskazanych książek oraz gazet codziennych i tygodników - 15 godz.

- Pisanie tekstów dziennikarskich - 10 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Podstawy dziennikarstwa

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem modułu jest zdobycie wiedzy o publicystycznych gatunkach dziennikarskich: artykule publicystycznym, komentarzu, polemice oraz felietonie i wykorzystywanie ich do opisu świata polityki.

Głównym segmentem zajęć są ćwiczenia w pisaniu ww. rodzajów tekstów publicystycznych oraz praca redakcyjna nad tymi artykułami.

Ważną rolę w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji odgrywają dyskusje przypominające kolegia redakcyjne, na których wspólnie analizuje się i ocenia teksty napisane przez studentów.

Pełny opis:

Celem modułu jest zdobycie wiedzy o publicystycznych gatunkach dziennikarskich: artykule publicystycznym, komentarzu, polemice oraz felietonie i wykorzystywanie ich do opisu świata polityki.

Głównym segmentem zajęć są ćwiczenia w pisaniu ww. rodzajów tekstów publicystycznych oraz praca redakcyjna nad tymi artykułami.

Ważną rolę w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji odgrywają dyskusje przypominające kolegia redakcyjne, na których wspólnie analizuje się i ocenia teksty napisane przez studentów.

Studenci otrzymują zadania, które rozwijają umiejętności samodzielnej pracy dziennikarskiej.

Publicznej analizie poddawane są wystąpienia wybitnych polityków.

Podczas zajęć akcentowana jest ranga odpowiedzialności za słowo w dziennikarstwie oraz potrzeba systematycznego uzupełniania swojej wiedzy.

Treść 15 spotkań:

2 spotkania: Zasady pisania tekstów publicystycznych, analiza przykładów z prasy codziennej i tygodników

4 spotkania: Ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu aktualnego komentarza, felietonu, polemiki i artykułu publicystycznego.

9 spotkań: Analiza stylu, formy i treści artykułów przygotowywanych w ramach zadanej pracy domowej i pisanych podczas zajęć. Redagowanie tekstów. Dyskusje redakcyjne.

Literatura:

„Biblia dziennikarstwa” Andrzej Skwerz i Andrzej Niziołek

„Dziennikarstwo” Marek Chyliński i Stephen Russ-Mohl,

„Dziennikarstwo i świat mediów” pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego,

„Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej” pod red. M.F. Mallette,

„Retoryka dziennikarska” Walery Pisarek,

„Poetyka i pragmatyka felietonu” Piotr Stasiński,

„Sztuka słowa” Julian Krzyżanowski,

„Dziennikarz w globalnej wiosce” Krzysztof Mroziewicz.

„Autoportret reportera” Ryszard Kapuściński,

„Dziennikarski warsztat językowy” Janina Fras,

gazety codzienne i tygodniki społeczno-polityczne,

miesięcznik "Press".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.