Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy dziennikarstwa w pracy rzecznika prasowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-152-d Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Elementy dziennikarstwa w pracy rzecznika prasowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla III r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Dziennik. Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: Leszek Rafalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna specyfikę mediów i posiada wiedzę o dziennikarstwie potrzebną do wykonywania zawodu rzecznika prasowego [K_W10+]

EK2: Wykorzystuje dziennikarskie przygotowanie do komunikowania się ze społeczeństwem oraz do kontaktów z mediami i współpracy z dziennikarzami [K_U10+] [K_U11+]

EK3: Potrafi skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe i wpływać na kształtowanie wizerunku firmy [K_U10+] [K_U11+]

EK4: Ma świadomość odpowiedzialności za słowo [K_K03+++]

EK5: Ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności dziennikarskich [K_K08+++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie:

1. Tekstów pisanych w trakcie semestru

2. Aktywności na zajęciach przy analizowaniu i poprawianiu tekstów

3. Kreatywności podczas dyskusji

Ocena końcowa uwzględnia poziom napisanych tekstów, aktywność i kreatywność na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Realizacja zadanych tematów w formie: informacji, wywiadu, sylwetki i polemiki

EK2: Przygotowywanie serwisu prasowego dla mediów. Analiza komunikatów rzeczników prasowych różnych firm i instytucji

EK3: Pisanie komunikatów i dyskusja nad formą i treścią

EK4, EK5: Dyskusja o zawodzie rzecznika oraz o różnicach między pracą dziennikarza i rzecznika

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, anegdota


Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, pokaz


Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: konwersatorium - 30 godz.


Praca własna studenta - 30 godz.:

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury wskazanych książek oraz gazet codziennych i tygodników - 15 godz.

- Pisanie tekstów dziennikarskich - 10 godz.

- Poprawianie i redagowanie tekstów dziennikarskich - 5 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń przygotowujących rzecznika do skutecznego komunikowania się ze społeczeństwem oraz do kontaktów z mediami i współpracy z dziennikarzami.

Studenci piszą, redagują i analizują swoje teksty tworzone z intencją wykorzystania w serwisie prasowym. Analizie poddawane są też komunikaty rzeczników różnych firm i instytucji.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zdobycie praktycznych, dziennikarskich umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wykonywania zawodu rzecznika prasowego. Zajęcia mają charakter ćwiczeń przygotowujących rzecznika do skutecznego komunikowania się ze społeczeństwem oraz do kontaktów z mediami i współpracy z dziennikarzami.

Studenci piszą, redagują i analizują swoje teksty tworzone z intencją wykorzystania w serwisie prasowym. Analizie poddawane są też komunikaty rzeczników różnych firm i instytucji.

Zajęcia przygotowują słuchaczy do rozwiązywania sytuacji kryzysowych wymagających aktywnego uczestnictwa rzecznika.

Ważną rolę w procesie nauczania odgrywają dyskusje dotyczące zarówno spraw merytorycznych, jak i odpowiedzialności za słowo.

Treść 15 spotkań:

1 spotkanie: Analiza gatunków dziennikarskich najczęściej wykorzystywanych w pracy rzecznika prasowego. Dyskusja o zawodzie rzecznika oraz o różnicach między pracą dziennikarza i rzecznika

7 spotkań: Ćwiczenia w pisaniu artykułów (informacja, wywiad, sylwetka, polemika) z perspektywy rzecznika, redagowanie, analizy i dyskusje

3 spotkania: Przygotowywanie serwisu prasowego dla mediów, analiza formy i treści. Analiza komunikatów rzeczników prasowych różnych firm i instytucji

3 spotkania: Przygotowywanie komunikatów dla mediów w reakcji na sytuację kryzysową, analizy prac studentów i dyskusje

1 spotkanie: Podsumowanie zajęć, wnioski końcowe.

Literatura:

Głównym celem modułu jest zdobycie praktycznych, dziennikarskich umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wykonywania zawodu rzecznika prasowego. Zajęcia mają charakter ćwiczeń przygotowujących rzecznika do skutecznego komunikowania się ze społeczeństwem oraz do kontaktów z mediami i współpracy z dziennikarzami.

Studenci piszą, redagują i analizują swoje teksty tworzone z intencją wykorzystania w serwisie prasowym. Analizie poddawane są też komunikaty rzeczników różnych firm i instytucji.

Zajęcia przygotowują słuchaczy do rozwiązywania sytuacji kryzysowych wymagających aktywnego uczestnictwa rzecznika.

Ważną rolę w procesie nauczania odgrywają dyskusje dotyczące zarówno spraw merytorycznych, jak i odpowiedzialności za słowo.

Treść 15 spotkań:

1 spotkanie: Analiza gatunków dziennikarskich najczęściej wykorzystywanych w pracy rzecznika prasowego. Dyskusja o zawodzie rzecznika oraz o różnicach między pracą dziennikarza i rzecznika

7 spotkań: Ćwiczenia w pisaniu artykułów (informacja, wywiad, sylwetka, polemika) z perspektywy rzecznika, redagowanie, analizy i dyskusje

3 spotkania: Przygotowywanie serwisu prasowego dla mediów, analiza formy i treści. Analiza komunikatów rzeczników prasowych różnych firm i instytucji

3 spotkania: Przygotowywanie komunikatów dla mediów w reakcji na sytuację kryzysową, analizy prac studentów i dyskusje

1 spotkanie: Podsumowanie zajęć, wnioski końcowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.