Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-153-d Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla III r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Dziennik. Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślufińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Posiada wiedzę na temat ewolucji mediów [K_W07 +]

EK 2: Zna modele i rodzaje systemów medialnych funkcjonujących w Polsce i na świecie [K_W09++]

EK 3:Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy środków masowego przekazu i zjawisk społeczno-kulturowych z nimi związanych [K_U1+, K_U2++, K_U4+]

EK 4: Potrafi zanalizować zależność pomiędzy systemem społeczno-politycznym a rolą i funkcją mediów [K_U09 ++, K_U10 +, K_U11 +++]

EK 5: Potrafi analizować treść przekazu medialnego [K_U14 +++]

EK 6: Ma świadomość różnic kulturowych wywoływanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym [K_K02 ++]

EK 7: Ma świadomość dylematów związanych z deontologią zawodu dziennikarskiego a także widzi dalszą potrzebę doskonalenia swoich umiejętności [K_K03 +, K_K08 +, K_K05 +]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- zaliczeniu zaliczenia pisemnego (pytania otwarte, krótkie)

- ocenie przygotowania studenta na zajęcia, poprzez systematyczne sprawdzanie nabytej wiedzy w drodze metody przewodniego tekstu,

- ocenie raportów z analizy treści części przekazów wybranego medium masowego zaprezentowanych na dwóch końcowych zajęciach


Standardowa skala oce

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 - EK6 - zaliczenie ustne

EK7 - prezentacja multimedialna


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Film

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium - 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie się do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 15 godz.

- przygotowanie się do ustnej prezentacji – 10 godz.

- przygotowanie raportu z analizy treści części przekazów wybranego medium masowego – 5 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wpływem środków masowego przekazu na współczesne społeczeństwo.

Pełny opis:

Treści podzielone na bloki tematyczne:

1. Podstawowe pojęcia, teorie i funkcje dotyczące problematyki komunikowania masowego

2.. Funkcje i dysfunkcje mediów.

3. Nowe media

4. Społeczeństwo informacyjne

5. Mediatyzacja polityki

6. Krytyka kultury masowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ch. Barker Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005.

A. Gwóźdź (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków 2001.

M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

Serwisy internetowe:

www.medialink.pl

natemat.pl

Literatura dodatkowa:

B. Jung (red.), Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Warszawa 2001.

Cz. Miłosz (red.), Kultura masowa, Kraków 2002.

P. Virilio, Bomba informacyjna, tłum. S. Królak, Warszawa 2006.

Analiza zawartości wybranego tytułu prasowego

www.medialink; www.natemat.pl, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.