Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Debata o współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-156zn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Debata o współczesności
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest kształcenie zdolności samodzielnego analizowania współczesnych problemów, zagrożeń oraz możliwości, przed jakimi stoją społeczeństwa, państwa i jednostki. Poprzez debaty oraz przygotowywanie dokumentów politycznych (ang. policy paper), studenci będą kształtować umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów przez zastosowanie różnych wzorców i kategorii politologicznych, łączenie teorii normatywnej i empirycznej.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

EK1: posiada wiedzę na temat wyzwań, przed jakimi stoją współczesne państwa, społeczeństwa i jednostki oraz potrafi rozpatrywać je w konkretnym kontekście politycznym, historycznym, ekonomicznym i ideowym

EK2: potrafi brać czynny udział w debacie typu oxfordzkiego, formułować wnioski i proponować rozwiązania

EK3: potrafi samodzielnie analizować różnorodne teksty, w tym oficjalne dokumenty oraz dane empiryczne

EK4: podejmuje współpracę w grupie, przygotowując wspólnie projekty rozwiązań politycznych

EK1-EK4: czynny udział w cotygodniowych debatach i przygotowanie do nich w grupach

EK1, EK2, EK3: przygotowanie projektów pisemnych


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w każdej wyznaczonej debacie

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie projektów grupowych – 15 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot jest nakierowany na kształcenie zdolności samodzielnego analizowania współczesnych problemów i zagrożeń oraz umiejętności ich praktycznego rozwiązywania. Debaty mają sprzyjać rozwijaniu zarówno zdolności konstruowania odpowiedniej merytorycznej argumentacji, jak i przekonywania do niej poprzez przekaz werbalny i pozawerbalny.

Pełny opis:

1. Kryzys demokracji liberalnej: przyczyny, przejawy, prognozy

2. Nieudane procesy demokratyzacji i nowy autorytaryzm

3. Etyka wolnego rynku

4. Wyzwania przed jakimi stoją społeczeństwa zachodnie

5. Konstytucjonalizm i rządy prawa a wola polityczna

6. Świadomość i aktywność społeczno-polityczna

7. Tożsamość kulturowa, religijna, regionalna, narodowa a idea państwowości

8. Integracja, dezintegracja, globalizacja

9. Kryzys migracyjny a stabilność i bezpieczeństwo państwa

Literatura:

Ustawy, akty prawne, prasa, akty prawa międzynarodowego

Y. Mounk, The People vs Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save it, Harvard University Press, 2018.

C. Delsol, Kamienie węgielne. Na czym nam zależy, Kraków, Znak, 2018.

D. Runciman, Confidence Trap: A History of Democracy in Crisis, Princeton: Princeton University Press, 2013.

G. Delanty, Odkrywanie Europy: idea, tożsamość, rzeczywistość, PWN, Warszawa, 1999.

W. Gizicki (red.), Polityczne wyzwania współczesnych państw, Toruń 2011, t. 1.

T. Synder, O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, Znak Horyzont, Kraków 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.