Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-161-dop Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Public Relations
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Doradztwo Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Studenci poznają wybrane aspekty PR; podzieleni na zespoły będą analizować zjawiska public relations w celu przygotowania wystąpień i prezentacji na zajęcia (część tematów przewidziana na więcej niż 1 zajęcia).

Efekty kształcenia:

EK 1: Student ma wiedzę na temat istoty form i narzędzi PR. [K_W11 +]

EK 2: student zna instrumenty prawne niezbędne w procesie reagowania na oszczercze publikacje medialne. [K_W08 +]

EK 3: Student wyjaśnia, analizuje i ocenia działalność PR firm, instytucji, organów administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych. [K_U02 ++]

EK 4: Student potrafi skutecznie pozyskać media do współpracy i wzbudzić zainteresowanie redakcji działalnością wybranych podmiotów życia publicznego. [K_U14 ++]

EK 5: student umie stworzyć i współpracować w zespole odpowiedzialnym za kontakty z mediami i relacje z otoczeniem. [K_K01 ++]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

1. Obecność na zajęciach

2. Ocena przygotowanych prezentacji i wystąpienia na zadany, zgodny z treściami przedmiotu temat.

3. Ocena udziału w dyskusji.

4. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne kub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).


Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie zalecone prezentacje. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 – ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji i wystąpień, ocena aktywności i udziału w zajęciach

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne – prezentacje

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie prezentacji i wystąpienia – 20 godz.

- przygotowanie do dyskusji na zajęciach na podstawie zadanej literatury – 10 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Studenci podzieleni na zespoły będą analizować wybrane aspekty public relations w celu przygotowania wystąpień i prezentacji na zajęcia (część tematów przewidziana na więcej niż 1 zajęcia).

Pełny opis:

Studenci podzieleni na zespoły będą analizować wybrane aspekty public relations w celu przygotowania wystąpień i prezentacji na zajęcia (część tematów przewidziana na więcej niż 1 zajęcia).

1. Istota public relations.

2. Tradycyjne narzędzia PR.

3. Instrumenty PR w internecie.

4. Kanały komunikacyjne PR w praktyce działania politycznego.

5. PR w działalności urzędów administracji rządowej na szczeblu centralnym i regionalnym.

6. Specyfika komunikacji społecznej w działalności organów samorządu terytorialnego.

7. Zadania osób odpowiedzialnych za obieg informacji i kontakty z otoczeniem.

8. „Czarny PR” – instrumenty prawne zawarte w kodeksie karnym i cywilnym, prawie prasowym jako środki reakcji na zniesławiające publikacje medialne i próby pozbawienia zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji publicznych.

9. Wybrane przykłady „czarnego PR” w działaniach polityków i partii politycznych w Polsce i na świecie.

10. Analiza i ocena efektywności kampanii PR wybranych firm i instytucji.

11. Media jako nośnik informacji o działalności firmy i instytucji - PR jako zdobywanie publicity i media coverage.

12. PR jako sztuka nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze środowiskiem dziennikarskim i managementem przedsiębiorstw medialnych.

Literatura:

1. Black S., Public relations (wyd. IV), Kraków 2005.

2. Chachołek S. et al., Ten wredny PR 2009. Jak public relations zmieniło Polskę, Warszawa 2009.

3. Budzyński W., Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.

4. Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, red. Olędzki J., Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Studenci poznają wybrane aspekty PR; podzieleni na zespoły będą analizować zjawiska public relations w celu przygotowania wystąpień i prezentacji na zajęcia (część tematów przewidziana na więcej niż 1 zajęcia).

Efekty kształcenia:

EK 1: Student ma wiedzę na temat istoty form i narzędzi PR. [K_W11 +]

EK 2: student zna instrumenty prawne niezbędne w procesie reagowania na oszczercze publikacje medialne. [K_W08 +]

EK 3: Student wyjaśnia, analizuje i ocenia działalność PR firm, instytucji, organów administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych. [K_U02 ++]

EK 4: Student potrafi skutecznie pozyskać media do współpracy i wzbudzić zainteresowanie redakcji działalnością wybranych podmiotów życia publicznego. [K_U14 ++]

EK 5: student umie stworzyć i współpracować w zespole odpowiedzialnym za kontakty z mediami i relacje z otoczeniem. [K_K01 ++]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

1. Obecność na zajęciach

2. Ocena przygotowanych prezentacji i wystąpienia na zadany, zgodny z treściami przedmiotu temat.

3. Ocena udziału w dyskusji.

4. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne kub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).


Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie zalecone prezentacje. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 – ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji i wystąpień, ocena aktywności i udziału w zajęciach

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne – prezentacje

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie prezentacji i wystąpienia – 20 godz.

- przygotowanie do dyskusji na zajęciach na podstawie zadanej literatury – 10 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Studenci podzieleni na zespoły będą analizować wybrane aspekty public relations w celu przygotowania wystąpień i prezentacji na zajęcia (część tematów przewidziana na więcej niż 1 zajęcia).

Pełny opis:

Studenci podzieleni na zespoły będą analizować wybrane aspekty public relations w celu przygotowania wystąpień i prezentacji na zajęcia (część tematów przewidziana na więcej niż 1 zajęcia).

1. Istota public relations.

2. Tradycyjne narzędzia PR.

3. Instrumenty PR w internecie.

4. Kanały komunikacyjne PR w praktyce działania politycznego.

5. PR w działalności urzędów administracji rządowej na szczeblu centralnym i regionalnym.

6. Specyfika komunikacji społecznej w działalności organów samorządu terytorialnego.

7. Zadania osób odpowiedzialnych za obieg informacji i kontakty z otoczeniem.

8. „Czarny PR” – instrumenty prawne zawarte w kodeksie karnym i cywilnym, prawie prasowym jako środki reakcji na zniesławiające publikacje medialne i próby pozbawienia zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji publicznych.

9. Wybrane przykłady „czarnego PR” w działaniach polityków i partii politycznych w Polsce i na świecie.

10. Analiza i ocena efektywności kampanii PR wybranych firm i instytucji.

11. Media jako nośnik informacji o działalności firmy i instytucji - PR jako zdobywanie publicity i media coverage.

12. PR jako sztuka nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze środowiskiem dziennikarskim i managementem przedsiębiorstw medialnych.

Literatura:

1. Black S., Public relations (wyd. IV), Kraków 2005.

2. Chachołek S. et al., Ten wredny PR 2009. Jak public relations zmieniło Polskę, Warszawa 2009.

3. Budzyński W., Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.

4. Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, red. Olędzki J., Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.