Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wizerunkiem i strategie tworzenia marki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-165-dop Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wizerunkiem i strategie tworzenia marki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla III r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Doradztwo Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK 1: student zna niezgodne z prawem metody kreowania wizerunku medialnego w sektorze gospodarczym poprzez reklamę ukrytą [K_W08 +++]

EK2: student ma podstawową wiedzę na temat głównych złożeń polityki informacyjnej państwa i jego organów w procesie wykonywania funkcji rządzenia [K_W09 +++]

EK 3: potrafi aktywnie uczestniczyć w procesie kreowania wizerunku i marki firm i instytucji, urzędów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, partii politycznych [K_U08 +++]

EK 4: student potrafi analizować i oceniać funkcjonujące na rynku marki ugrupowań politycznych [K_U09 +++]

EK 5: uczestniczy i współtworzy politykę medialną firmy z wykorzystaniem mediów jako forum debaty publicznej [K_K01 +++] [K_K03 +++]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


1. Obecność na zajęciach

2. Ocena przygotowania na zajęcia.

3. Ocena udziału w debatach i pracy grupowej.

4. Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji.

5. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne kub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).


Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie zalecone prezentacje. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK3 – prezentacja na zadany temat.

EK2 – udział w debacie, praca w grupach.

EK4, EK5 – przygotowanie analiz marki i marki politycznej.


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Warsztaty – 30 godz.

Praca własna studenta:

- lektura tekstów obowiązkowych, przygotowanie do zajęć – 5 godz.

- przygotowanie prezentacji na zadany temat – 10 godz.

- przygotowanie analiz marki i marki politycznej – 15 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

1. Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym (partia/polityk jako marka).

2. Komponenty marki jako elementu rynkowej oferty i tożsamości, cz. 1 - aspekty werbalne (tekst przewodni).

3. Komponenty marki jako elementu rynkowej oferty i tożsamości, cz. 2. - aspekty niewerbalne (tekst przewodni).

4. Projekt - analiza wybranej marki rynkowej (prezentacje).

5. Marka w polityce - werbalne i niewerbalne elementy marki politycznej (tekst przewodni).

6. Projekt - analiza wybranej marki politycznej (prezentacje).

7. Zarządzanie marką i marką polityczną w czasie i strategie oparte o cykl życia marki (tekst przewodni).

8. Zagadnienie wizerunku publicznego i reputacji, znaczenie wizerunku w działalności publicznej, dlaczego należy dbać o wizerunek.

9. Narzędzia budowania wizerunku podmiotu publicznego.

10. Zagrożenia dla konstruowania pożądanego wizerunku.

11. Analiza krytyczna wizerunków wybranych urzędów i instytucji.

12. Ustawowe zakazy reklamy ukrytej i powody ich wprowadzenia.

13. Strategie tworzenia informacji dotyczącej działalności urzędów i instytucji publicznych.

Literatura:

1. Pacuła J., Językowe i pozajęzykowe komponenty marki politycznej, Media i Społeczeństwo nr 1/2011 - lektura obowiązkowa do zajęć.

2. Skorek M., Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Warszawa 2013, rozdz. I, III, pkt. 4 - lektura obowiązkowa do zajęć.

3. Dolińska D, Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń 2009.

4. Altkorn J., Strategia marki, Warszawa 2001.

5. Altkorn J., Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza 2004.

6. Budzyński W., Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.

7. W. Furman, Sekrety public relations, Rzeszów 2002.

8. R. Kapuściński, Lapidarium IV, Warszawa 2000.

9. T. Smektała, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wrocław 2001.

10. M. Miżejewski, Kryptoreklama a praktyka dziennikarska [w:] Media a demokracja, red. W. Mich, Lublin 2005.

11. T. Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji, Warszawa 1996

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK 1: student zna niezgodne z prawem metody kreowania wizerunku medialnego w sektorze gospodarczym poprzez reklamę ukrytą [K_W08 +++]

EK2: student ma podstawową wiedzę na temat głównych złożeń polityki informacyjnej państwa i jego organów w procesie wykonywania funkcji rządzenia [K_W09 +++]

EK 3: potrafi aktywnie uczestniczyć w procesie kreowania wizerunku i marki firm i instytucji, urzędów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, partii politycznych [K_U08 +++]

EK 4: student potrafi analizować i oceniać funkcjonujące na rynku marki ugrupowań politycznych [K_U09 +++]

EK 5: uczestniczy i współtworzy politykę medialną firmy z wykorzystaniem mediów jako forum debaty publicznej [K_K01 +++] [K_K03 +++]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


1. Obecność na zajęciach

2. Ocena przygotowania na zajęcia.

3. Ocena udziału w debatach i pracy grupowej.

4. Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji.

5. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne kub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).


Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie zalecone prezentacje. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK3 – prezentacja na zadany temat.

EK2 – udział w debacie, praca w grupach.

EK4, EK5 – przygotowanie analiz marki i marki politycznej.


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Warsztaty – 30 godz.

Praca własna studenta:

- lektura tekstów obowiązkowych, przygotowanie do zajęć – 5 godz.

- przygotowanie prezentacji na zadany temat – 10 godz.

- przygotowanie analiz marki i marki politycznej – 15 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

1. Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym (partia/polityk jako marka).

2. Komponenty marki jako elementu rynkowej oferty i tożsamości, cz. 1 - aspekty werbalne (tekst przewodni).

3. Komponenty marki jako elementu rynkowej oferty i tożsamości, cz. 2. - aspekty niewerbalne (tekst przewodni).

4. Projekt - analiza wybranej marki rynkowej (prezentacje).

5. Marka w polityce - werbalne i niewerbalne elementy marki politycznej (tekst przewodni).

6. Projekt - analiza wybranej marki politycznej (prezentacje).

7. Zarządzanie marką i marką polityczną w czasie i strategie oparte o cykl życia marki (tekst przewodni).

8. Zagadnienie wizerunku publicznego i reputacji, znaczenie wizerunku w działalności publicznej, dlaczego należy dbać o wizerunek.

9. Narzędzia budowania wizerunku podmiotu publicznego.

10. Zagrożenia dla konstruowania pożądanego wizerunku.

11. Analiza krytyczna wizerunków wybranych urzędów i instytucji.

12. Ustawowe zakazy reklamy ukrytej i powody ich wprowadzenia.

13. Strategie tworzenia informacji dotyczącej działalności urzędów i instytucji publicznych.

Literatura:

1. Pacuła J., Językowe i pozajęzykowe komponenty marki politycznej, Media i Społeczeństwo nr 1/2011 - lektura obowiązkowa do zajęć.

2. Skorek M., Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Warszawa 2013, rozdz. I, III, pkt. 4 - lektura obowiązkowa do zajęć.

3. Dolińska D, Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń 2009.

4. Altkorn J., Strategia marki, Warszawa 2001.

5. Altkorn J., Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza 2004.

6. Budzyński W., Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.

7. W. Furman, Sekrety public relations, Rzeszów 2002.

8. R. Kapuściński, Lapidarium IV, Warszawa 2000.

9. T. Smektała, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wrocław 2001.

10. M. Miżejewski, Kryptoreklama a praktyka dziennikarska [w:] Media a demokracja, red. W. Mich, Lublin 2005.

11. T. Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji, Warszawa 1996

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.