Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzenie komunikatów informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-169-dop Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Tworzenie komunikatów informacyjnych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Doradztwo Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK 1: student uczestniczy w poszczególnych etapach procesu gromadzenia i dokumentowania informacji niezbędnych w komunikacji firmy, urzędu, partii politycznej z mediami. [K_U14 ++]

EK 2: student potrafi zastosować wyniesioną wiedzę do weryfikowania źródeł informacji, analizowania i selekcji danych jako czynności koniecznych dla stworzenia komunikatu informacyjnego. [K_U08 ++]

EK 3: student potrafi redagować teksty, opracowywać materiały własne instytucji i urzędów w celu udostępnienia ich mediom [K_U10 +, K_U11 +]

EK 4: student potrafi redagować sprostowania i zna zasady ich publikacji w środkach masowego komunikowania. [K_U07 +]

EK 5: student uczestniczy w grupowych projektach związanych z komunikowaniem w sytuacjach kryzysowych. [K_K01 +]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

1. Obecność na zajęciach

2. Ocena wykonanych materiałów informacyjnych

3. Ocena i terminowość dostarczenia zestawu materiałów dla mediów w wersji ostatecznej (po korektach, uwagach i omówieniu).

4. Ocena przygotowania na zajęcia, pracy w grupach i ich efektów.

5. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne lub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).


Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi oddać do oceny wszystkie zalecone teksty i wykonać wszystkie zalecone zadania. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4 – tworzenie komunikatów informacyjnych na zadany temat, dotyczących działalności wybranych firm, instytucji, urzędów, partii politycznych; ocena pracy na zajęciach, ocena prac domowych.

EK5 – ocena pracy w grupie, tworzenie komunikatu w sytuacji kryzysowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- lektura tekstów obowiązkowych – 15 godz.

- przygotowywanie zadanych komunikatów informacyjnych – 10 godzin.

- redagowanie bieżących komunikatów dla mediów – 5 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

1. Określanie istoty komunikatu – określenie celu, adresatów, potrzebnego czasu, narzędzi, zakresu odpowiedzialności.

2. Omówienie podstawowych rodzajów komunikatów informacyjnych.

3. Press advisory - omówienie prac domowych, korekty, dyskusja.

4. Press release - omówienie prac domowych, korekty, dyskusja.

5. Backgrounder - omówienie prac, domowych korekty, dyskusja.

6. Fact sheet - omówienie prac, domowych korekty, dyskusja.

7. Komunikat dla mediów w sytuacji kryzysowej - praca na zajęciach część 1 (praca wspólna).

8. Komunikat dla mediów w sytuacji kryzysowej - praca na zajęciach część 2 (praca w zespołach).

9. Zestaw materiałów dla mediów (press kit) - podsumowanie.

10. Komunikaty urzędowe i biuletyny informacji publicznej – specyfika.

11. Redagowanie sprostowań i stosowanie ich jako instrumentu reakcji na nieprawdziwe lub nieścisłe doniesienia medialne.

12. Przestrzeń i czas komunikacji: organizacja konferencji prasowych, briefingów.

13. Analiza działalności wybranej firmy lub instytucji i selekcjonowanie wydarzeń w celu pozyskania zainteresowania mediów.

14. Monitoring doniesień medialnych dotyczących działalności wybranych instytucji.

Literatura:

1.Boyd, A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, Kraków 2006.

2.Wolny-Zmorzyński K, Kaliszewski A., Furman W., Pokorna- Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa 2008

3.Hałaj J.B., Pietrzak H., Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka, Rzeszów 2003

Uwagi:

przedmiot w ofercie dla II roku politologii, sp. doradztwo polit.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK 1: student uczestniczy w poszczególnych etapach procesu gromadzenia i dokumentowania informacji niezbędnych w komunikacji firmy, urzędu, partii politycznej z mediami. [K_U14 ++]

EK 2: student potrafi zastosować wyniesioną wiedzę do weryfikowania źródeł informacji, analizowania i selekcji danych jako czynności koniecznych dla stworzenia komunikatu informacyjnego. [K_U08 ++]

EK 3: student potrafi redagować teksty, opracowywać materiały własne instytucji i urzędów w celu udostępnienia ich mediom [K_U10 +, K_U11 +]

EK 4: student potrafi redagować sprostowania i zna zasady ich publikacji w środkach masowego komunikowania. [K_U07 +]

EK 5: student uczestniczy w grupowych projektach związanych z komunikowaniem w sytuacjach kryzysowych. [K_K01 +]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

1. Obecność na zajęciach

2. Ocena wykonanych materiałów informacyjnych

3. Ocena i terminowość dostarczenia zestawu materiałów dla mediów w wersji ostatecznej (po korektach, uwagach i omówieniu).

4. Ocena przygotowania na zajęcia, pracy w grupach i ich efektów.

5. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne lub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).


Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi oddać do oceny wszystkie zalecone teksty i wykonać wszystkie zalecone zadania. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4 – tworzenie komunikatów informacyjnych na zadany temat, dotyczących działalności wybranych firm, instytucji, urzędów, partii politycznych; ocena pracy na zajęciach, ocena prac domowych.

EK5 – ocena pracy w grupie, tworzenie komunikatu w sytuacji kryzysowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- lektura tekstów obowiązkowych – 15 godz.

- przygotowywanie zadanych komunikatów informacyjnych – 10 godzin.

- redagowanie bieżących komunikatów dla mediów – 5 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

1. Określanie istoty komunikatu – określenie celu, adresatów, potrzebnego czasu, narzędzi, zakresu odpowiedzialności.

2. Omówienie podstawowych rodzajów komunikatów informacyjnych.

3. Press advisory - omówienie prac domowych, korekty, dyskusja.

4. Press release - omówienie prac domowych, korekty, dyskusja.

5. Backgrounder - omówienie prac, domowych korekty, dyskusja.

6. Fact sheet - omówienie prac, domowych korekty, dyskusja.

7. Komunikat dla mediów w sytuacji kryzysowej - praca na zajęciach część 1 (praca wspólna).

8. Komunikat dla mediów w sytuacji kryzysowej - praca na zajęciach część 2 (praca w zespołach).

9. Zestaw materiałów dla mediów (press kit) - podsumowanie.

10. Komunikaty urzędowe i biuletyny informacji publicznej – specyfika.

11. Redagowanie sprostowań i stosowanie ich jako instrumentu reakcji na nieprawdziwe lub nieścisłe doniesienia medialne.

12. Przestrzeń i czas komunikacji: organizacja konferencji prasowych, briefingów.

13. Analiza działalności wybranej firmy lub instytucji i selekcjonowanie wydarzeń w celu pozyskania zainteresowania mediów.

14. Monitoring doniesień medialnych dotyczących działalności wybranych instytucji.

Literatura:

1.Boyd, A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, Kraków 2006.

2.Wolny-Zmorzyński K, Kaliszewski A., Furman W., Pokorna- Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa 2008

3.Hałaj J.B., Pietrzak H., Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka, Rzeszów 2003

Uwagi:

przedmiot w ofercie dla II roku politologii, sp. doradztwo polit.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.