Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etykieta i savoir vivre w życiu publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-171-dop Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Etykieta i savoir vivre w życiu publicznym
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla III r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Doradztwo Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Prowadzący grup: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu sztuki dyplomacji i etykiety [K_W01++]

EK2: Potrafi rozróżniać kryteria rządzące etykietą codzienną i biznesową

[K_W01++], [K_W07+] [K_U09+]

EK3: Potrafi budować poprawne relacje służbowe oraz kształtować własne zachowania w miejscu pracy [K_K01++] [K_K04++], [K_K06++]

EK4: Wykorzystuje wiedzę do tworzenia właściwego wizerunku własnej osoby w miejscu pracy [K_K04++], [K_K06++]

EK5: Ma świadomość znaczenia przestrzegania dobrych obyczajów w trakcie oficjalnych wizyt, konferencji, przyjęć [K_K01++] [K_K04++], [K_K08++]

EK6: Jest przygotowany do pełnienia funkcji organizatora spotkań w biznesie i dyplomacji [K_K05++], [K_K08++]

EK7: Potrafi właściwie komunikować się w środowisku pracy, w tym w środowisku międzynarodowym [K_K01++] [K_K04++], [K_K08++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu składa się z dwóch elementów:

1) Aktywność w czasie zajęć, zaliczenie części warsztatowej, uczestnictwo w dyskusji potwierdzające zaznajomienie się studenta z przygotowanymi przez prowadzącego tekstami

2) Kolokwium zaliczeniowe- pytania zamknięte i otwarte, mające na celu ocenę znajomości tematyki przedmiotu. Czas trwania kolokwium 1 godz.

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z powyższych elementów (skala 2-5).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty; kolokwium zaliczeniowe: pytania zamknięte i otwarte

EK2: Studia przypadków, dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty; kolokwium zaliczeniowe: pytania zamknięte i otwarte

EK3: Zajęcia warsztatowe, indywidualne prezentacje studentów

EK4: Indywidualne prezentacje studentów

EK5: Dyskusja w oparciu o zaprezentowane przez prowadzącego materiału, studia przypadków

EK6: Zajęcia warsztatowe, kolokwium zaliczeniowe: pytania zamknięte i otwarte

EK7: Zajęcia warsztatowe, kolokwium zaliczeniowe: pytania zamknięte i otwarte


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody praktyczne- symulacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Warsztat-30 godz.

Praca własna studenta:

-przygotowanie do zajęć w postaci lektury tekstów obowiązkowych-15 godz.

-przygotowanie do końcowego kolokwium zaliczeniowego- 15 godz.

Łącznie 60 godz.(2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z tematyką savoir - vivre’u oraz etykiety biznesowej. Podjęte zostaną zagadnienia związane z wyraźnym rozróżnieniem trzech zakresów etykiety: codziennej, biznesowej (urzędniczej) i dyplomatycznej. Słuchacze zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami rządzącymi interpersonalnymi relacjami w dyplomacji a także w życiu prywatnym i zawodowym.

Szczegółowe treści modułu obejmują następujące zagadnienia:

I część wstępna: teoretyczna

•Pojęcie etykiety, savoir vivre’u, bon ton, protokołu dyplomatycznego

•Formy protokolarne w epoce nowożytnej. Współczesne protokoły narodowe i instytucjonalne oraz uzgodnienia dotyczące międzynarodowej konwencji protokolarnej

II część warsztatowa: praktyczna

•Zasady precedencji (w służbie dyplomatycznej/ w miejscach publicznych)

•Tytulatura, powitania

•Etykieta i zasady organizacji przyjęć „zasiadanych” i „stojących”

•Etykieta wizyt

•Zwyczaje komunikacji pisemnej (korespondencja dyplomatyczna: bilety wizytowe- rodzaje, funkcje i zasady stosowania; zasady formułowania korespondencji służbowej/ biznesowej: tradycyjnej i mailowej

•Zwyczaje komunikacji ustnej (warsztat: „jak komunikować by nas słuchano”: symulacja przebiegu rozmów z zakresu środowiska pracy (rozmowa kwalifikacyjna; prezentacja projektu itp.)

•Dress code: zasady ubioru w kontaktach oficjalnych

•Zasady i normy zachowań w innych kręgach kulturowych na przykładzie krajów kultury arabsko-muzułmańskiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Ch. Benoit, Savoir-vivre dla zaawansowanych, Warszawa 2006

• E. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa 2003

• D. Robinson, Etykieta w biznesie, Warszawa 1996

• A.W. Bortnowski, Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Toruń 2009

Literatura uzupełniająca:

• A. Jarczyński, Etykieta w biznesie, Adam Jarczyński, wyd. Helion, Gliwice 2010

• C. Ikanowicz, J.W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004

• J. Barcz, Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

• R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Prowadzący grup: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu sztuki dyplomacji i etykiety [K_W01++]

EK2: Potrafi rozróżniać kryteria rządzące etykietą codzienną i biznesową

[K_W01++], [K_W07+] [K_U09+]

EK3: Potrafi budować poprawne relacje służbowe oraz kształtować własne zachowania w miejscu pracy [K_K01++] [K_K04++], [K_K06++]

EK4: Wykorzystuje wiedzę do tworzenia właściwego wizerunku własnej osoby w miejscu pracy [K_K04++], [K_K06++]

EK5: Ma świadomość znaczenia przestrzegania dobrych obyczajów w trakcie oficjalnych wizyt, konferencji, przyjęć [K_K01++] [K_K04++], [K_K08++]

EK6: Jest przygotowany do pełnienia funkcji organizatora spotkań w biznesie i dyplomacji [K_K05++], [K_K08++]

EK7: Potrafi właściwie komunikować się w środowisku pracy, w tym w środowisku międzynarodowym [K_K01++] [K_K04++], [K_K08++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu składa się z dwóch elementów:

1) Aktywność w czasie zajęć, zaliczenie części warsztatowej, uczestnictwo w dyskusji potwierdzające zaznajomienie się studenta z przygotowanymi przez prowadzącego tekstami

2) Kolokwium zaliczeniowe- pytania zamknięte i otwarte, mające na celu ocenę znajomości tematyki przedmiotu. Czas trwania kolokwium 1 godz.

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z powyższych elementów (skala 2-5).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty; kolokwium zaliczeniowe: pytania zamknięte i otwarte

EK2: Studia przypadków, dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty; kolokwium zaliczeniowe: pytania zamknięte i otwarte

EK3: Zajęcia warsztatowe, indywidualne prezentacje studentów

EK4: Indywidualne prezentacje studentów

EK5: Dyskusja w oparciu o zaprezentowane przez prowadzącego materiału, studia przypadków

EK6: Zajęcia warsztatowe, kolokwium zaliczeniowe: pytania zamknięte i otwarte

EK7: Zajęcia warsztatowe, kolokwium zaliczeniowe: pytania zamknięte i otwarte


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody praktyczne- symulacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Warsztat-30 godz.

Praca własna studenta:

-przygotowanie do zajęć w postaci lektury tekstów obowiązkowych-15 godz.

-przygotowanie do końcowego kolokwium zaliczeniowego- 15 godz.

Łącznie 60 godz.(2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z tematyką savoir - vivre’u oraz etykiety biznesowej. Podjęte zostaną zagadnienia związane z wyraźnym rozróżnieniem trzech zakresów etykiety: codziennej, biznesowej (urzędniczej) i dyplomatycznej. Słuchacze zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami rządzącymi interpersonalnymi relacjami w dyplomacji a także w życiu prywatnym i zawodowym.

Szczegółowe treści modułu obejmują następujące zagadnienia:

I część wstępna: teoretyczna

•Pojęcie etykiety, savoir vivre’u, bon ton, protokołu dyplomatycznego

•Formy protokolarne w epoce nowożytnej. Współczesne protokoły narodowe i instytucjonalne oraz uzgodnienia dotyczące międzynarodowej konwencji protokolarnej

II część warsztatowa: praktyczna

•Zasady precedencji (w służbie dyplomatycznej/ w miejscach publicznych)

•Tytulatura, powitania

•Etykieta i zasady organizacji przyjęć „zasiadanych” i „stojących”

•Etykieta wizyt

•Zwyczaje komunikacji pisemnej (korespondencja dyplomatyczna: bilety wizytowe- rodzaje, funkcje i zasady stosowania; zasady formułowania korespondencji służbowej/ biznesowej: tradycyjnej i mailowej

•Zwyczaje komunikacji ustnej (warsztat: „jak komunikować by nas słuchano”: symulacja przebiegu rozmów z zakresu środowiska pracy (rozmowa kwalifikacyjna; prezentacja projektu itp.)

•Dress code: zasady ubioru w kontaktach oficjalnych

•Zasady i normy zachowań w innych kręgach kulturowych na przykładzie krajów kultury arabsko-muzułmańskiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Ch. Benoit, Savoir-vivre dla zaawansowanych, Warszawa 2006

• E. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa 2003

• D. Robinson, Etykieta w biznesie, Warszawa 1996

• A.W. Bortnowski, Współczesny savoir-vivre kluczem do sukcesu. Praktyczne rady dyplomaty, Toruń 2009

Literatura uzupełniająca:

• A. Jarczyński, Etykieta w biznesie, Adam Jarczyński, wyd. Helion, Gliwice 2010

• C. Ikanowicz, J.W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004

• J. Barcz, Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

• R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.