Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Realizm polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-39 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Realizm polityczny
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kimla
Prowadzący grup: Piotr Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: umie ocenić czy mamy do czynienia z myślą realistyczną czy utopijną, względnie z innymi odmianami myśli politycznej (np. z romantyczną, idealistyczną) (K_W04+++) (K_W07+++) (K_W12++) (K_ U01++) (K_ U13+++) (K_K01+) (K_ K02+++)

EK2: rozwija zdolność formułowania własnych sądów wobec zjawisk politycznych (K_ U06++) (K_ U11+) K_ K07++

EK3: potrafi, zainteresowany poruszaną problematyką rozwinąć umiejętność uzupełniania profilów kształcenia, K_ K08++

EK4: Potrafi odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danej instytucji czy mechanizmów politycznych (K_W05+++) (K_W08++) (K_U02+++) (K_ U04++) (K_ U08++) (K_ U09+++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność, zaliczenie kolokwium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-4: kolokwium zaliczeniowe, dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h wykład

Praca własna studenta:

10 lektura tekstów źródłowych

20 przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

Łącznie 60 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Realizm polityczny, pojęciowo wyróżniony w XIX wieku, jako sposób myślenia i działania politycznego jest tak stary, jak polityka. Stwarza jednak ogromne problemy definicyjne, jeśli pragnie się wyjść poza stereotypowe ujęcia. Pierwsze wykłady poświęcone są odpowiedzi na pytanie, czym jest realizm polityczny. Następnie prezentowani są główni myśliciele wpisujący się w omawiany nurt od starożytności (Tukidydes, Polibiusz), przez nowożytność (Machiavelli, Bacon, Hobbes, Spinoza) po czasy współczesne (Weber, Schmitt, Mosca, Gehlen, Schumpeter, Aron). Wykład uzupełniany jest prezentacją pryncypiów działania politycznego polityków-realistów (Talleyrand, Bismarck).

Pełny opis:

Realizm polityczny, pojęciowo wyróżniony w XIX wieku, jako sposób myślenia i działania politycznego jest tak stary, jak polityka. Stwarza jednak ogromne problemy definicyjne, jeśli pragnie się wyjść poza stereotypowe ujęcia. Pierwsze wykłady poświęcone są odpowiedzi na pytanie, czym jest realizm polityczny. Następnie prezentowani są główni myśliciele wpisujący się w omawiany nurt od starożytności (Tukidydes, Polibiusz), przez nowożytność (Machiavelli, Bacon, Hobbes, Spinoza) po czasy współczesne (Weber, Schmitt, Mosca, Gehlen, Schumpeter, Aron). Wykład uzupełniany jest prezentacją pryncypiów działania politycznego polityków-realistów (Talleyrand, Bismarck).

Literatura:

M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie; J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja; Talleyrand, Pamiętniki; R. Aron, Wspomnienia; R. Aron, Pokoj i wojna między narodami (teoria); C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma; Tukidydes, Wojna peloponeska; Polibiusz, Dzieje;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kimla
Prowadzący grup: Piotr Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: umie ocenić czy mamy do czynienia z myślą realistyczną czy utopijną, względnie z innymi odmianami myśli politycznej (np. z romantyczną, idealistyczną) (K_W04+++) (K_W07+++) (K_W12++) (K_ U01++) (K_ U13+++) (K_K01+) (K_ K02+++)

EK2: rozwija zdolność formułowania własnych sądów wobec zjawisk politycznych (K_ U06++) (K_ U11+) K_ K07++

EK3: potrafi, zainteresowany poruszaną problematyką rozwinąć umiejętność uzupełniania profilów kształcenia, K_ K08++

EK4: Potrafi odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danej instytucji czy mechanizmów politycznych (K_W05+++) (K_W08++) (K_U02+++) (K_ U04++) (K_ U08++) (K_ U09+++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność, zaliczenie kolokwium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-4: kolokwium zaliczeniowe, dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h wykład

Praca własna studenta:

10 lektura tekstów źródłowych

20 przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

Łącznie 60 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Realizm polityczny, pojęciowo wyróżniony w XIX wieku, jako sposób myślenia i działania politycznego jest tak stary, jak polityka. Stwarza jednak ogromne problemy definicyjne, jeśli pragnie się wyjść poza stereotypowe ujęcia. Pierwsze wykłady poświęcone są odpowiedzi na pytanie, czym jest realizm polityczny. Następnie prezentowani są główni myśliciele wpisujący się w omawiany nurt od starożytności (Tukidydes, Polibiusz), przez nowożytność (Machiavelli, Bacon, Hobbes, Spinoza) po czasy współczesne (Weber, Schmitt, Mosca, Gehlen, Schumpeter, Aron). Wykład uzupełniany jest prezentacją pryncypiów działania politycznego polityków-realistów (Talleyrand, Bismarck).

Pełny opis:

Realizm polityczny, pojęciowo wyróżniony w XIX wieku, jako sposób myślenia i działania politycznego jest tak stary, jak polityka. Stwarza jednak ogromne problemy definicyjne, jeśli pragnie się wyjść poza stereotypowe ujęcia. Pierwsze wykłady poświęcone są odpowiedzi na pytanie, czym jest realizm polityczny. Następnie prezentowani są główni myśliciele wpisujący się w omawiany nurt od starożytności (Tukidydes, Polibiusz), przez nowożytność (Machiavelli, Bacon, Hobbes, Spinoza) po czasy współczesne (Weber, Schmitt, Mosca, Gehlen, Schumpeter, Aron). Wykład uzupełniany jest prezentacją pryncypiów działania politycznego polityków-realistów (Talleyrand, Bismarck).

Literatura:

M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie; J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja; Talleyrand, Pamiętniki; R. Aron, Wspomnienia; R. Aron, Pokoj i wojna między narodami (teoria); C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma; Tukidydes, Wojna peloponeska; Polibiusz, Dzieje;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.