Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Romantyzm i realizm polskiej polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-60zn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Romantyzm i realizm polskiej polityki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kimla
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: umie ocenić czy mamy do czynienia z myślą realistyczną czy romantyczną, względnie z innymi odmianami myśli politycznej (np. z utopijną, idealistyczną) (K_W04+++) (K_W07+++) (K_W12++) (K_ U01++) (K_ U13+++) (K_K01+) (K_ K02+++)

EK2: rozwija zdolność formułowania własnych sądów wobec zjawisk politycznych (K_ U06++) (K_ U11+) K_ K07++

EK3: potrafi, zainteresowany poruszaną problematyką rozwinąć umiejętność uzupełniania profilów kształcenia, K_ K08++

EK4: Potrafi odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danej instytucji czy mechanizmów politycznych (K_W05+++) (K_W08++) (K_U02+++) (K_ U04++) (K_ U08++) (K_ U09+++)


Forma i warunki zaliczenia:

Obecność, zaliczenie kolokwium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-4: kolokwium zaliczeniowe, dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h wykład

Praca własna studenta:

10 lektura tekstów źródłowych

20 przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

Łącznie 60 h

- 2 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Realizm polityczny, pojęciowo wyróżniony w XIX wieku, jako sposób myślenia i działania politycznego jest tak stary, jak polityka. Stwarza jednak ogromne problemy definicyjne, jeśli pragnie się wyjść poza stereotypowe ujęcia. Pomocne w uchwyceniu założeń politycznego realizmu jest przeanalizowanie przeciwnego bieguna myślenia o polityce czyli politycznego romantyzmu. Wykłady polegać zatem będą na zestawianiu idei realistycznych i romantycznych. Następnie prezentowani są główni myśliciele wpisujący się w omawiane nurty od wieku XIX po współczesność od starożytności. Wykład uzupełniany jest prezentacją pryncypiów działania politycznego polityków-realistów (Talleyrand, Bismarck).

Literatura:

M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie; J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja; Talleyrand, Pamiętniki; R. Aron, Wspomnienia; R. Aron, Pokoj i wojna między narodami (teoria); C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma; A. Citkowska-Kimla, Romantyzm polityczny w Niemczech. Reprezentanci, idee, model, B. Łagowski, Pochwała politycznej bierności, A. Citkowska-Kimla, Realizm polityczny w Niemczech. Reprezentanci, idee, model.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.