Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa konstytucyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-8 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa konstytucyjnego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak, Dariusz Stolicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna terminologię stosowaną w prawie konstytucyjnym [K_W08+]

EK2: Zna źródła prawa konstytucyjnego [K_W08+++] [K_ U04+]

EK3: Wymienia i definiuje podstawowe zasady ustroju państwa konstytucyjnego oraz ich genezę [K_W08+++] [K_W04 +] [K_W07++] K_W03+]

EK4: Posiada wiedzę o instytucjach politycznych państwa konstytucyjnego [K_W03+++] [K_W08++] K_W13++]

EK5: Rozumie znaczenie standardów przestrzegania praw człowieka i obywatela w państwie współczesnym [K_W08+++] [K_W03 +] [K_W07+]

EK6: Zna i rozumie zasady podziału władzy, demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej [[K_W07+] [K_ U01+]

EK7: Potrafi wytłumaczyć funkcje państwa i konstytucji [K_ U04++] [K_ U01+]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, 3 pytania opisowe, 1 godz.

dwa collocquia zaliczeniowe na ćwiczeniach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

collocquium na ćwiczeniach

dyskusje na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

5 pkt ECTS

wykład 30 godz.

ćwiczenia 30 godz.

praca własna studenta: przygotowanie do egzaminu: 30 godz.; samodzielne opracowywanie podręczników 30 godz.; przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.; przygotowanie do collocquium na ćwiczeniach 10 godz.

łącznie: 150 godz

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z węzłowymi zagadnieniami z prawa konstytucyjnego oraz podstawami prawno-ustrojowymi współczesnego państwa prawa.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z węzłowymi zagadnieniami z prawa konstytucyjnego oraz podstawami prawno-ustrojowymi współczesnego państwa prawa.

Realizowane podczas wykładu tematy obejmują:

1. Omówienie pojęcia prawa konstytucyjnego i jego źródeł.

2. Ogólna charakterystyka konstytucji, pojęcie konstytucji w znaczeniu materialnym i formalnym,

3. Okoliczności warunkujące powstanie konstytucji.

4. Cechy formalne konstytucji, rola konstytucji jako ustawa zasadniczej w państwie.

5. Funkcje konstytucji i nadrzędność konstytucji w systemie prawa.

6. Systematyka konstytucji.

7. Prawa człowieka i obywatela, międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

8. Zasada suwerenności narodu.

9. Zasada podziału władzy.

10. Demokracja bezpośrednia.

11. Zasada reprezentacji, funkcje parlamentu..

12. Sądownictwo konstytucyjne.

13. Pojęcie kultury prawnej.

14. Zasada państwa prawa.

Literatura:

B. Banaszak, A. Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław, kilka wydań

R. R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.

W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin, kilka wydań

E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice, kilka wydań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak, Dariusz Stolicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna terminologię stosowaną w prawie konstytucyjnym [K_W08+]

EK2: Zna źródła prawa konstytucyjnego [K_W08+++] [K_ U04+]

EK3: Wymienia i definiuje podstawowe zasady ustroju państwa konstytucyjnego oraz ich genezę [K_W08+++] [K_W04 +] [K_W07++] K_W03+]

EK4: Posiada wiedzę o instytucjach politycznych państwa konstytucyjnego [K_W03+++] [K_W08++] K_W13++]

EK5: Rozumie znaczenie standardów przestrzegania praw człowieka i obywatela w państwie współczesnym [K_W08+++] [K_W03 +] [K_W07+]

EK6: Zna i rozumie zasady podziału władzy, demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej [[K_W07+] [K_ U01+]

EK7: Potrafi wytłumaczyć funkcje państwa i konstytucji [K_ U04++] [K_ U01+]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, 3 pytania opisowe, 1 godz.

dwa collocquia zaliczeniowe na ćwiczeniach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

collocquium na ćwiczeniach

dyskusje na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

5 pkt ECTS

wykład 30 godz.

ćwiczenia 30 godz.

praca własna studenta: przygotowanie do egzaminu: 30 godz.; samodzielne opracowywanie podręczników 30 godz.; przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.; przygotowanie do collocquium na ćwiczeniach 10 godz.

łącznie: 150 godz

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z węzłowymi zagadnieniami z prawa konstytucyjnego oraz podstawami prawno-ustrojowymi współczesnego państwa prawa.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z węzłowymi zagadnieniami z prawa konstytucyjnego oraz podstawami prawno-ustrojowymi współczesnego państwa prawa.

Realizowane podczas wykładu tematy obejmują:

1. Omówienie pojęcia prawa konstytucyjnego i jego źródeł.

2. Ogólna charakterystyka konstytucji, pojęcie konstytucji w znaczeniu materialnym i formalnym,

3. Okoliczności warunkujące powstanie konstytucji.

4. Cechy formalne konstytucji, rola konstytucji jako ustawa zasadniczej w państwie.

5. Funkcje konstytucji i nadrzędność konstytucji w systemie prawa.

6. Systematyka konstytucji.

7. Prawa człowieka i obywatela, międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

8. Zasada suwerenności narodu.

9. Zasada podziału władzy.

10. Demokracja bezpośrednia.

11. Zasada reprezentacji, funkcje parlamentu..

12. Sądownictwo konstytucyjne.

13. Pojęcie kultury prawnej.

14. Zasada państwa prawa.

Literatura:

B. Banaszak, A. Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław, kilka wydań

R. R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.

W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin, kilka wydań

E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice, kilka wydań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.