Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy warsztatu dziennikarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-10dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy warsztatu dziennikarskiego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: Leszek Rafalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o kilku gatunkach dziennikarskich (informacja, notatka, wywiad, reporterska relacja) [K_W08++]

EK2: Wykorzystuje wiedzę o ww. gatunkach do opisywania życia społecznego i politycznego [K_U09+] [K_U12+]

EK3: Samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje prasowe [K_U09+]

EK4: Jest wstępnie przygotowany do współpracy z mediami [K_U13+]

EK5: Ma świadomość siły słowa i odpowiedzialności za słowo oraz konieczności zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny w pracy zawodowej [K_K03+++]

EK6: Ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności [K_K01+++]

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie:

1. Artykułów pisanych w trakcie semestru

2. Aktywności na zajęciach przy analizowaniu i poprawianiu tekstów dziennikarskich

2. Kreatywności podczas dyskusji

Ocena końcowa uwzględnia poziom napisanych tekstów, aktywność i kreatywność na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, Dyskusja, praca w grupach

EK2: Pisanie i analiza informacji, notatek, wywiadów prasowych i reporterskich relacji.

EK3: Realizacja zadanego tematu w dowolnej formie dziennikarskiej

EK4: Poprawianie i redagowanie tekstów dziennikarskich

EK5, EK6: Dyskusja

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, anegdota

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, seminarium

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – dwie grupy po 30 godz.


Praca własna studenta - 60 godz.:

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury wskazanych książek oraz gazet codziennych i tygodników – 30 godz.

- Pisanie tekstów dziennikarskich – 20 godz.

- Poprawianie i redagowanie tekstów dziennikarskich – 10 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest poznanie dziennikarskiego ABC i zdobycie praktycznej umiejętności opisywania życia społecznego i politycznego w formie informacji, wywiadu i reporterskiej relacji.

Głównym segmentem zajęć są ćwiczenia w pisaniu informacji, notatek, wywiadów i reporterskich relacji oraz praca redakcyjna nad tymi artykułami.

Ważną rolę w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji odgrywają dyskusje przypominające kolegia redakcyjne, na których wspólnie analizuje się i ocenia teksty napisane przez studentów.

Pełny opis:

Celem modułu jest poznanie dziennikarskiego ABC i zdobycie praktycznej umiejętności opisywania życia społecznego i politycznego w formie informacji, wywiadu i reporterskiej relacji.

Zajęcia odpowiadają na kilka podstawowych pytań, m.in.:

- Jak napisać dobrą informację prasową?

- Jak zdobyć ciekawy temat?

- Jakie zabiegi stosować dla uatrakcyjnienia materiału prasowego?

- Jak wykorzystywać tytuł i lead do zainteresowania czytelnika tekstem?

- Jak przygotować się do prowadzenia wywiadu?

- Jak obrabiać zebrany materiał i redagować artykuły prasowe.

- Jak napisać reporterską relację?

Głównym segmentem zajęć są ćwiczenia w pisaniu informacji, notatek, wywiadów i reporterskich relacji oraz praca redakcyjna nad tymi artykułami.

Ważną rolę w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji odgrywają dyskusje przypominające kolegia redakcyjne, na których wspólnie analizuje się i ocenia teksty napisane przez studentów.

Analizie poddawane są także charakterystyczne teksty publikowane w bieżących wydaniach prasy codziennej.

Podczas semestru studenci otrzymują zadania, które rozwijają umiejętności samodzielnej pracy reporterskiej.

Treść 15 spotkań:

2 spotkania: ABC dziennikarstwa - zasady pisania informacji, notatek, wywiadów i reporterskich relacji. Inspirujące przykłady z gazet.

2 spotkania: Analiza tekstów prasowych, zamiana informacji na notatki, praca nad leadem, wymyślanie tytułów i nadtytułów.

11 spotkań: Ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu informacji, wywiadów, notatek i reporterskich relacji. Analiza treści, stylu i formy tekstów. Dyskusje redakcyjne.

Literatura:

„Biblia dziennikarstwa” Andrzej Skworz i Andrzej Niziołek

„Dziennikarstwo” Marek Chyliński i Stephen Russ-Mohl,

„Dziennikarstwo i świat mediów” pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego,

„Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej” pod red. M.F. Mallette,

„Retoryka dziennikarska” Walery Pisarek,

„Sztuka słowa” Julian Krzyżanowski,

„Autoportret reportera” Ryszard Kapuściński,

„Dziennikarski warsztat językowy” Janina Fras,

„Reporter i jego warsztat” Andrzej Magdoń,

Gazety codzienne

Tygodniki społeczno-polityczne,

Miesięcznik "Press".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.