Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja pracy redakcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-13dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy redakcji
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę o organizacji pracy w dziennikach regionalnych [K_W08 +]

EK2: Zna specyfikę pracy wydawnictwa prasowego i relacje pomiędzy głównymi segmentami wydawnictwa: redakcją, działem promocji i biurem reklamy [K_W13 +]

EK3: Potrafi zorganizować pracę małego zespołu zajmującego się projektem multimedialnym [K_U12 +] [K_K05 +]

EK4: Wykorzystuje zdobytą wiedzę do stworzenia projektu gazety i założenia małego wydawnictwa złożonego z gazety i portalu internetowego [K_U12+]

EK5: Współpracuje w zespołach przypominających kolegia redakcyjne dla wypracowywania optymalnych koncepcji [K_U12 +] [K_K05 +]

EK6: Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie, jaki stwarzają mediom nowe technologie [K_K08 +++]

Wymagania wstępne:

Podstawy dziennikarstwa

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie:

1. Aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach, kreatywność przy tworzeniu projektów)

2. Przygotowanego autorskiego projektu gazety

3. Przygotowanie koncepcji promocji nowej gazety


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, Dyskusja, praca w grupie

EK2: Dyskusja, praca w grupie

EK3, Praca w grupie

EK4: Prezentacja koncepcji

EK5: Prezentacja autorskiego projektu

EK6: Dyskusja

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, prelekcja

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, seminarium

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta - 60 godz.:

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury wskazanych książek oraz gazet codziennych i tygodników – 20 godz.

- Praca koncepcyjna nad nowym projektem gazety – 30 godz.

- Opracowanie projektu gazety i strategii promocji – 10 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami organizacji pracy w regionalnych gazetach codziennych, z uwzględnieniem wydań internetowych. Słuchacze poznają strukturę gazety lokalnej, rytm pracy i podział obowiązków w zespole redakcyjnym.

Ćwiczenia polegają na pracy w małych grupach przy projektowaniu nowej gazety oraz jej strony internetowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami organizacji pracy w regionalnych gazetach codziennych, z uwzględnieniem wydań internetowych. Słuchacze poznają strukturę gazety lokalnej, rytm pracy i podział obowiązków w zespole redakcyjnym.

Ćwiczenia polegają na pracy w małych grupach przy projektowaniu nowej gazety oraz jej strony internetowej. Studenci przygotowują także kampanię promocyjną nowych tytułów i strategię wprowadzania ich na rynek.

Treść 15 spotkań:

2 spotkania: Analiza systemów organizacji pracy w wybranych gazetach codziennych - rytm pracy, podział kompetencji i obowiązków w zespole redakcyjnym

1 spotkanie: Layout gazety

7 spotkań: Praca koncepcyjna przy projektowaniu nowej gazety oraz jej strony internetowej

1 spotkanie: Prezentacje koncepcji nowych gazet

1 spotkanie: Analiza strategii i pomysłów promocyjnych w gazetach codziennych

2 spotkania: Praca koncepcyjna przy tworzeniu strategii promocyjnej nowej gazety

1 spotkanie: Prezentacje strategii promocyjnej nowych gazet

Literatura:

„Biblia dziennikarstwa” Andrzej Skworz i Andrzej Niziołek

„Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej” pod red. M.F. Mallette

„Dziennikarstwo” Marek Chyliński i Stephen Russ-Mohl

„Dziennikarstwo i świat mediów” pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego

„Dziennikarski warsztat językowy” Janina Fras

Gazety codzienne

Tygodniki społeczno-polityczne

Miesięcznik "Press"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.