Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka w wywiadach i reportażach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-15dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka w wywiadach i reportażach
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada ogólną wiedzę o wywiadach i reportażach oraz możliwościach wykorzystywania obu gatunków do prezentowania świata polityki [K_W12+]

EK2: Potrafi wykorzystać tę wiedzę do prowadzenia wywiadów i do reporterskiego opisu wydarzeń [K_U09+]

EK3: Analizuje treść i formę wywiadów i reportaży napisanych przez czołowych dziennikarzy specjalizujących się w obu tych gatunkach [K_U13+]

EK4: Ma świadomość odpowiedzialności za słowo oraz konieczności zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny w pracy zawodowej [K_K02+]

EK5: Ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności [K_K01++]

Wymagania wstępne:

Postawy dziennikarstwa

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie:

1. Artykułów napisanych w trakcie semestru

2. Aktywności na zajęciach przy analizowaniu, poprawianiu i redagowaniu artykułów

3. Kreatywności podczas dyskusji

Ocena końcowa uwzględnia poziom napisanych tekstów, aktywność i kreatywność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja redakcyjna

EK2: Realizacja wywiadów z osobami ze świata polityki. Realizacja zadanego tematu w formie relacji z elementami reportażu. Poprawianie i redagowanie tekstów napisanych na zajęcia

EK3: Praca w grupie, dyskusja

EK4, EK5: Dyskusja


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, prelekcja

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, seminarium


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: konwersatorium – 30 godz.


Praca własna studenta - 60 godz.:

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury wskazanych książek oraz gazet codziennych i tygodników – 30 godz.

- Pisanie tekstów dziennikarskich – 20 godz.

- Poprawianie i redagowanie tekstów dziennikarskich – 10 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest poznanie możliwości, jakie reporterom piszącym o polityce stwarzają dwa gatunki dziennikarskie: wywiad i reportaż. Zdobywanie wiedzy idzie w parze z ćwiczeniami w prowadzeniu wywiadów i pisaniu krótkich tekstów reporterskich.

Studenci poznają zasady dobrego przygotowania do prowadzenia rozmowy i redagowania zarejestrowanego materiału.

Pełny opis:

Celem modułu jest poznanie możliwości, jakie reporterom piszącym o polityce stwarzają dwa gatunki dziennikarskie: wywiad i reportaż. Zdobywanie wiedzy idzie w parze z ćwiczeniami w prowadzeniu wywiadów i pisaniu krótkich tekstów reporterskich.

Studenci poznają zasady dobrego przygotowania do prowadzenia rozmowy i redagowania zarejestrowanego materiału.

Podczas zajęć publicznej analizie i dyskusji poddawane są zarówno prace studentów, jak i przykłady tekstów czołowych dziennikarzy specjalizujących się w obu tych gatunkach. Analiza obejmuje formę, styl i treść artykułów.

Studenci otrzymują zadania, które rozwijają umiejętności samodzielnej pracy reporterskiej.

Treść 15 spotkań:

3 spotkania: Zasady pisania wywiadów i reportaży, analiza przykładów z prasy codziennej i tygodników

3 spotkania: Ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu wywiadów i krótkich artykułów reporterskich

9 spotkań: Analiza stylu, formy i treści artykułów przygotowywanych w ramach zadanej pracy domowej i pisanych podczas zajęć. Redagowanie tekstów. Dyskusje redakcyjne

Literatura:

„Biblia dziennikarstwa” Andrzej Skworz i Andrzej Niziołek

„Busz po polsku” Ryszard Kapuściński,

„Cesarz” Ryszard Kapuściński,

„Imperium” Ryszard Kapuściński

„Autoportret reportera” Ryszard Kapuściński,

„Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej” pod red. M.F. Mallette,

„Dziennikarstwo” Marek Chyliński i Stephen Russ-Mohl,

„Dziennikarstwo i świat mediów” pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego,

„Dziennikarski warsztat językowy” Janina Fras,

„Sztuka słowa” Julian Krzyżanowski,

„Reporter i jego warsztat” Andrzej Magdoń,

Gazety codzienne i tygodniki społeczno-polityczne,

Miesięcznik "Press".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.