Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityczno-państwowe doktryny spraw publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-15p Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityczno-państwowe doktryny spraw publicznych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. PP)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Citkowska-Kimla
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: posiada poszerzoną wiedzę na temat spraw publicznych [K_W01+++]

EK2: potrafi wymienić kryteria samodzielności dyscypliny nauk o polityce [K_U01+++]

EK3: umie wyodrębnić sferę prywatną i publiczną [K_U02+++]

EK4:dzięki znajomości doktryn polityczno-państwowych posiada zdolność samodzielnego określania zjawisk, ich klasyfikacji; umie wskazać ich ideowe źródła [K_U03+++]

EK5: potrafi dociec istoty mechanizmów życia społeczno-politycznego oraz umieścić je w kontekście doktrynalnym oraz wskazać ich zalety czy niebezpieczeństwa (rozpoznaje idee proweniencji konserwatywnej, liberalnej, lewicowej czy totalitarnej) [K_U08+++] [K_K02+++]

EK6: Dzięki znajomości doktryn dotyczących krzewienia idei wspólnotowości docenia konieczność angażowania się w życie publiczne [K_K07+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu pisemnego w formie testu, w którym są pytania zamknięte, otwarte, należy dokończyć frazę, opisać doktrynę, powiązać myśliciela z ideą itp.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EF 1-6: egzamin pisemny, analiza problemów badawczych podczas zajęć, dyskusja, standardowa skala ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

- 30 wykład

Praca własna studenta:

- 60 praca z podręcznikiem i przygotowanie do egzaminu

- 30 lektura wybranych tekstów


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Wykład obejmuje krótki zarys klasycznych doktryn dotyczących polityki, teorii władzy, wizji państwa i społeczeństwa, wychodząc od konstatacji dotyczących wizji natury ludzkiej. Uwzględnia ponadto doktryny dotyczące spraw publicznych nowożytności po czasy współczesne. Szczególny nacisk położony zostaje na polityczno-państwowe doktryny spraw publicznych wieku XX i XXI. Do ważnych wątków wykładu należy ukazanie zagadnień spraw publicznych od strony myślicieli o nastawieniu konserwatywnym, liberalnym, lewicowym, a także ich wizja w kontekście nauki społecznej Kościoła.

Literatura:

Współczesne doktryny polityczne i prawne. Twórcy idei, interpretacje. Podręcznik akademicki, pod red. W. Kozuba-Ciembroniewicza, B. Szlachty, A. Citkowskiej-Kimli, M. Kiwior-Filo, Kraków 2012;

Doktryny polityczne XIX i XX wieku, pod red. K. Chojnickiej, W. Kozuba-Ciembroniewicza, Kraków 2000;

K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004.

Uwagi:

przedmiot ze specjalności nieuruchomionej w r.ak. 2017/18

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.