Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka medialna Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-17dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka medialna Włoch
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślufińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza.

Student posiądzie wiedzę na temat głównych etapów procesu transformacji włoskiego systemu medialnego oraz jego prawnych , politycznych i ekonomicznych konsekwencji. Pozna wpływ orzecznictwa włoskiego Sądu Konstytucyjnego ( Corte costituzionale ) na kształt współczesnego prawa włoskich mediów oraz głównych założeń polityki medialnej. Dowie się o przyczynach i skutkach konfliktu interesów w branży medialnej pomiędzy światem włoskiej polityki i największych grup kapitałowych z koncernem Mediaset Silvio Berlusconiego na czele. Pozna polityczne przyczyny braku działań na rzecz prywatyzacji nadawcy publicznego RAI oraz przyczyny silnego upartynienia włoskiej prasy i jej roli w procesie komunikowania poziomego.


Umiejętności.

Student będzie potrafił dokonać analizy zawartości największych włoskich tytułów prasowych oraz opiniotwórczych programów radiowych i telewizyjnych, pozna specyfikę tworzenia informacji w oparciu o doświadczenia najwybitniejszych włoskich dziennikarzy. Dzięki lekturze wybranych opiniotwórczych tytułów prasowych , pozna specyfikę relacji media i polityka we Włoszech oraz skutki politycznego wpływu na działalność instytucji stojących formalnie na straży niezależności mediów. Analiza włoskiego ustawodawstwa i orzecznictwa w konfrontacji z praktyką działania politycznego, pozwoli studentom na ocenę faktycznej jakości pluralizmu mediów we Włoszech.


Kompetencje personalne i społeczne.

W wyniku przeprowadzonych zajęć studenci będą potrafili przekazać podstawową wiedzę na temat podmiotów włoskiej polityki medialnej oraz ocenić skuteczność stosowanych metod i narzędzi w działaniach państwa na rzecz ochrony medialnego pluralizmu. Analiza doświadczeń włoskich w tej dziedzinie może stanowić źródło cennych wskazówek dla tworzenia założeń oraz strategii polityki medialnej w innych krajach demokratycznych.

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3, EK 6: Kolokwium zaliczeniowe, pisemne, pytania otwarte.

EK 4, EK 5, EK 6: ocena przygotowania i udziału w zajęciach, dyskusja, ocenianie ciągłe.


Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest poznanie głównych założeń włoskiej polityki medialnej w wymiarze europejskim.

Pełny opis:

Tematyka konwersatorium dotyczyć będzie m.in. analizy skutków konfliktu interesów politycznych i ekonomicznych, determinującego kształt współczesnej polityki medialnej Włoch. Omówione zostaną akty włoskiego prawa mediów, działalność podmiotów współczesnej polityki medialnej, jej główne cele i narzędzia, a także status dziennikarzy i ich pozycja zawodowa . Zanalizowane zostaną też polityczne konsekwencje silnego partyjnego wpływu na media, zwłaszcza na media publiczne , przy jednoczesnych próbach tworzenia rozwiązań legislacyjnych zapewniających im apolityczność w wymiarze instytucjonalnym oraz tworzących warunki ich niezależnego działania jedynie na poziomie formalnych rozstrzygnięć. Treścią konwersatorium będzie także charakterystyka włoskiego rynku prasowego na podstawie analizy zawartości opiniotwórczych dzienników i tygodników.

Literatura:

1. Miżejewski M., "Ochrona pluralizmu w Polityce medialnej Włoch", Kraków 2013

2. Stasiak Jazukiewicz E. , Jas- Koziarkiewicz M., "Polityka medialna w Unii Europejskie"j, Warszawa 2011

3. Jakubowicz K., "Polityka medialna a media elektroniczne", Warszawa 2008

4. Jakubowicz K., "Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką", Warszawa 2010

5. Zaccaria R., "Diritto dell’informazione e della comunicazione", Padova 2002

6. Machelski Z. System polityczny Włoch . Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.