Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-22 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (Politologia-DP,IZP,PP,TPiU)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślufińska
Prowadzący grup: Monika Ślufińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: zna i rozumie teorie i podejścia badawcze w komunikowaniu politycznym [K_W01 +, K_W10 ++

EK 2: ma wiedzę na temat funkcjonowania systemów medialnych oraz ich roli w procesie komunikowania politycznego [K_W13 +++]

EK 3: Potrafi analizować zachowania dotyczące aktorów procesu komunikowania politycznego [K_U02 ++, K_U08 +]

EK 4: Potrafi krytycznie analizować treść przekazu medialnego [K_U13 ++, K_U09 +, K_U10 +, K_K05 ++]

EK 5: Ma świadomość istnienia różnic kulturowych w tworzeniu, przekazywaniu i interpretowaniu przekazu medialnego [K_K02++, K_K03+]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu z części ćwiczeniowej polega na:


- zaliczeniu zaliczenia pisemnego (pytania otwarte,)

- ocenie przygotowanej przez studenta prezentacji ustnej

Standardowa skala ocen


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1: prezentacja ustna

EK 2: zaliczenie pisemne - test

EK 3: ocenianie ciągłe przygotowania do ćwiczeń


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - metoda projektów


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-ćwiczenia- 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury tekstów - 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń w postaci ustnej prezentacji -15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia pisemnego (krótkie pytania otwarte)- 15 godz.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami teorii i praktyki komunikowania politycznego.

Pełny opis:

Treści ćwiczeń zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:

1. Komunikowanie polityczne – zagadnienia teoretyczne

2. Rola i funkcje mediów - wybrane przykłady

3. Mediatyzacja polityki

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Dobek – Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Wrocław 2007

S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005

B. Dobek-Ostrowska [red.], Media masowe w systemach demokratycznych: teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego. Wrocław 2003.

Śledzenie bieżących wydarzeń politycznych w prasie, radiu, telewizji i internecie

Literatura dodatkowa:

J. Mikołowski- Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006

A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek Propagandy, Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2008

M. Mazur, Marketing polityczny, studium porównawcze, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.