Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-24dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Media w Polsce i na świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK 1: student ma wiedzę z zakresu systemów medialnych wybranych państw, z uwzględnieniem analizy systemu medialnego jako forum debaty publicznej [K_W07 +, K_W13 +++]

EK 2: student rozumie konstytucyjne gwarancje wolności słowa oraz prawne gwarancje dostępu do mediów naczelnych organów państwa i partii politycznych [K_W07 +, K_ K03 ++]

EK 3: student zna główne kierunki polityki państwa w dziedzinie mediów elektronicznych, w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej [K_W13 +++]

EK 4: student potrafi analizować polityczne konsekwencje transformacji systemów medialnych wybranych państw [K_ U09 +++, K_U13 +++]

EK 5: student potrafi przekazać i objaśniać podstawową wiedzę dotyczącą systemów i rynków medialnych współczesnych państw [K_ K06 ++]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zdanie egzaminu pisemnego obejmującego: treści wykładów oraz literaturę podstawową.

2. Przedstawienie do oceny artykułu naukowego z wybranej problematyki współczesnych mediów na świecie, w świetle literatury uzupełniającej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3 – egzamin pisemny (pytania opisowe)

EK 4, EK 5 - artykuł naukowy dotyczący wybranej problematyki współczesnych mediów w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- studiowanie zadanej literatury obowiązkowej i przygotowanie do egzaminu – 80 godz.

- przygotowanie artykułu naukowego dotyczącego wybranej problematyki współczesnych mediów na świecie – 30 godz.

Łącznie: 140 godz. (5 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Ukazanie roli mediów w systemach politycznych wybranych państw jako niezbędnego narzędzia dla dobrego funkcjonowania demokracji, z uwzględnieniem procesu transformacji polskiego systemu medialnego w nowym wymiarze europejskim.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną omówione procesy transformacji systemów medialnych wybranych państw europejskich, z uwzględnieniem ich prawnych, politycznych i ekonomicznych konsekwencji. Analizie specyfiki i struktury rynków medialnych, towarzyszyć będzie omówienie ustawodawstwa medialnego, dotyczących tworzenia polityki medialnej poszczególnych państw w wymiarze europejskim.

Tematyka wykładu obejmuje analizę statusu prawnego, linii programowej oraz roli prasy radia i telewizji w systemie politycznym i medialnym PRL, a także przedstawia główne etapy transformacji mediów w Polsce po roku 1989, z uwzględnieniem jej prawnych, politycznych i ekonomicznych konsekwencji.

Celem wykładu jest przedstawienie głównych kierunków polityki państwa w dziedzinie mediów elektronicznych, w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustaw medialnych w Polsce w latach 2015-2016 oraz działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu konstytucyjnego.

Tematy zajęć, cykl 2019/2020 (część tematów realizowanych będzie na więcej niż jednych zajęciach):

1. Trzy modele systemów medialnych wg. Hallina i Manciniego

2. Modele mediów publicznych w wybranych państwach w tym w Polsce.

3. Ograny regulacyjne dla rynków mediów elektronicznych w wybranych państwach (modele regulacji rynków)

4. Rynki prasy codziennej w wybranych państwach.

5. Rynki telewizyjne w wybranych państwach.

6. Rynki prasy społeczno-politycznej w wybranych państwach.

7. Zarys systemu medialnego PRL.

8. Zarys transformacji systemu medialnego PRL.

9. Rynek prasy we współczesnej Polsce.

10. Rynek telewizji we współczesnej Polsce.

11. Rynek radiowy we współczesnej Polsce.

12. "Nowe media masowe" - koncerny multimedialne, nadawcy OTT, stramingowi i nowe zjawiska w komunikacji masowej.

Literatura:

Literatura podstawowa, cykl 2019/2020.

1. Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki, red. A. Matykiewicz-Włodarska, K. Ślufińska, Toruń 2016 (wybrane rozdziały).

2. Tomasz Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca, cykl 2019/2020:

1. Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J. Adamowski, Warszawa 2008

2. K. Williams, Media w Europie, Warszawa 2008

3. K. Jakubowicz, Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa 2010

4. J. Adamowski, IV stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006

Literatura dla zainteresowanych:

Bogusława Dobek – Ostrowska, (red. ) Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej po roku 1989. Wrocław 2002.

Izabela Dobosz . Prawne aspekty transformacji w mediach ( w: ) Polskie media w jednoczącej się Europie, red. I. Dobosz, B. Zając. Universitas Kraków 2006

D. Hallin, P. Mancini. Systemy medialne - trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym , wyd. UJ Kraków 2007

M. Miżejewski, Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch, Kraków 2013

M. Miżejewski, Kryzys modelu zarządzania RAI i jego polityczne uwarunkowania, Politeja nr 49, 2017

M. Miżejewski, Polityczne konsekwencje nowelizacji ustaw medialnych w Polsce w latach 2015-2016, Politeja nr 55, 2018

M. Miżejewski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji organem politycznej kontroli nadawców w Polsce, Politeja nr 32, 2014

M. Miżejewski, Finansowanie mediów publicznych w polityce medialnej Unii Europejskiej, przykład Polski, Węgier, Francji i Niemiec, Politeja nr 23, 2013

M. Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych. Przemyśl 2004

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kwieciński
Prowadzący grup: Bartosz Kwieciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK 1: student ma wiedzę z zakresu systemów medialnych wybranych państw, z uwzględnieniem analizy systemu medialnego jako forum debaty publicznej [K_W07 +, K_W13 +++]

EK 2: student rozumie konstytucyjne gwarancje wolności słowa oraz prawne gwarancje dostępu do mediów naczelnych organów państwa i partii politycznych [K_W07 +, K_ K03 ++]

EK 3: student zna główne kierunki polityki państwa w dziedzinie mediów elektronicznych, w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej [K_W13 +++]

EK 4: student potrafi analizować polityczne konsekwencje transformacji systemów medialnych wybranych państw [K_ U09 +++, K_U13 +++]

EK 5: student potrafi przekazać i objaśniać podstawową wiedzę dotyczącą systemów i rynków medialnych współczesnych państw [K_ K06 ++]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zdanie egzaminu pisemnego obejmującego: treści wykładów oraz literaturę podstawową.

2. Przedstawienie do oceny artykułu naukowego z wybranej problematyki współczesnych mediów na świecie, w świetle literatury uzupełniającej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3 – egzamin pisemny (pytania opisowe)

EK 4, EK 5 - artykuł naukowy dotyczący wybranej problematyki współczesnych mediów w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- studiowanie zadanej literatury obowiązkowej i przygotowanie do egzaminu – 80 godz.

- przygotowanie artykułu naukowego dotyczącego wybranej problematyki współczesnych mediów na świecie – 30 godz.

Łącznie: 140 godz. (5 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Ukazanie roli mediów w systemach politycznych wybranych państw jako niezbędnego narzędzia dla dobrego funkcjonowania demokracji, z uwzględnieniem procesu transformacji polskiego systemu medialnego w nowym wymiarze europejskim.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną omówione procesy transformacji systemów medialnych wybranych państw europejskich, z uwzględnieniem ich prawnych, politycznych i ekonomicznych konsekwencji. Analizie specyfiki i struktury rynków medialnych, towarzyszyć będzie omówienie ustawodawstwa medialnego, dotyczących tworzenia polityki medialnej poszczególnych państw w wymiarze europejskim.

Tematyka wykładu obejmuje analizę statusu prawnego, linii programowej oraz roli prasy radia i telewizji w systemie politycznym i medialnym PRL, a także przedstawia główne etapy transformacji mediów w Polsce po roku 1989, z uwzględnieniem jej prawnych, politycznych i ekonomicznych konsekwencji.

Celem wykładu jest przedstawienie głównych kierunków polityki państwa w dziedzinie mediów elektronicznych, w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustaw medialnych w Polsce w latach 2015-2016 oraz działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu konstytucyjnego.

Tematy zajęć, cykl 2019/2020 (część tematów realizowanych będzie na więcej niż jednych zajęciach):

1. Trzy modele systemów medialnych wg. Hallina i Manciniego

2. Modele mediów publicznych w wybranych państwach w tym w Polsce.

3. Ograny regulacyjne dla rynków mediów elektronicznych w wybranych państwach (modele regulacji rynków)

4. Rynki prasy codziennej w wybranych państwach.

5. Rynki telewizyjne w wybranych państwach.

6. Rynki prasy społeczno-politycznej w wybranych państwach.

7. Zarys systemu medialnego PRL.

8. Zarys transformacji systemu medialnego PRL.

9. Rynek prasy we współczesnej Polsce.

10. Rynek telewizji we współczesnej Polsce.

11. Rynek radiowy we współczesnej Polsce.

12. "Nowe media masowe" - koncerny multimedialne, nadawcy OTT, stramingowi i nowe zjawiska w komunikacji masowej.

Literatura:

Literatura podstawowa, cykl 2019/2020.

1. Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki, red. A. Matykiewicz-Włodarska, K. Ślufińska, Toruń 2016 (wybrane rozdziały).

2. Tomasz Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca, cykl 2019/2020:

1. Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J. Adamowski, Warszawa 2008

2. K. Williams, Media w Europie, Warszawa 2008

3. K. Jakubowicz, Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa 2010

4. J. Adamowski, IV stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006

Literatura dla zainteresowanych:

Bogusława Dobek – Ostrowska, (red. ) Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej po roku 1989. Wrocław 2002.

Izabela Dobosz . Prawne aspekty transformacji w mediach ( w: ) Polskie media w jednoczącej się Europie, red. I. Dobosz, B. Zając. Universitas Kraków 2006

D. Hallin, P. Mancini. Systemy medialne - trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym , wyd. UJ Kraków 2007

M. Miżejewski, Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch, Kraków 2013

M. Miżejewski, Kryzys modelu zarządzania RAI i jego polityczne uwarunkowania, Politeja nr 49, 2017

M. Miżejewski, Polityczne konsekwencje nowelizacji ustaw medialnych w Polsce w latach 2015-2016, Politeja nr 55, 2018

M. Miżejewski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji organem politycznej kontroli nadawców w Polsce, Politeja nr 32, 2014

M. Miżejewski, Finansowanie mediów publicznych w polityce medialnej Unii Europejskiej, przykład Polski, Węgier, Francji i Niemiec, Politeja nr 23, 2013

M. Miżejewski, Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych. Przemyśl 2004

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.