Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publicystyka polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-34dz Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Publicystyka polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. DP)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: Leszek Rafalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o zasadach pisania artykułów publicystycznych i politycznych komentarzy [K_W13+++]

EK2: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do dziennikarskiego opisywania o objaśniania świata bieżącej polityki [K_U13+++]

EK3: Wykorzystuje dziennikarskie umiejętności do przygotowywania artykułów publicystycznych i komentarzy [K_U09+++] [K_U10+++] [K_U13+++]

EK4: Publicystycznie analizuje bieżące wydarzenia na scenie politycznej [K_U01+++]

EK5: Ma świadomość odpowiedzialności za słowo oraz konieczności zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny [K_K03+++]

EK6: Ma potrzebę uzupełnienia wiedzy i doskonalenia umiejętności [K_K01+++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie:

1.artykułów publicystycznych i komentarzy pisanych w trakcie semestru

2.aktywność na zajęciach przy analizowaniu tekstów publicystycznych i komentarzy

3.kreatywność w dyskusji

Ocena końcowa uwzględnia poziom napisanych tekstów, aktywność i kreatywność na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja, praca w grupie

EK2: Pisanie i analiza artykułów publicystycznych i politycznych komentarzy

EK3: Poprawianie i redagowanie artykułów publicystycznych i politycznych komentarzy

EK4, EK5: Dyskusja redakcyjna


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnianie lub wyjaśnianie

Metody podające – anegdota

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium: 30 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury wskazanych książek oraz gazet codziennych i tygodników – 15 godz.

- pisanie artykułów publicystycznych i politycznych komentarzy – 30 godz.

- poprawianie i redagowanie artykułów publicystycznych i politycznych komentarzy – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 punktów ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Celem modułu jest zdobycie podstawowych umiejętności pisania tekstów publicystycznych i politycznych komentarzy. Głównym segmentem zajęć są: ćwiczenia w pisaniu artykułów publicystycznych i komentarzy, praca nad własnymi tekstami i analiza artykułów napisanych przez studentów.

Podczas zajęć zwraca się uwagę na dobór skutecznych argumentów, styl i język. Dyskusje na forum całej grupy pozwalają dostrzec aspekty omawianego artykułu. Analizie podlegają także bieżące przykłady artykułów publicystycznych z gazet codziennych i tygodników, a zadawane prace domowe nawiązują do aktualnych wydarzeń.

Treści 15 spotkań:

- 2 spotkania: zasady pisania artykułów publicystycznych i politycznych, analiza przykładów z prasy codziennej i tygodników

3 spotkania: ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu artykułów publicystycznych i komentarzy

10 spotkań: analiza stylu, formy i treści artykułów przygotowywanych w ramach zadanej pracy domowej. Analiza dokumentów używanych w publicystyce. Redagowanie tekstów, dyskusje redakcyjne.

Literatura:

„Biblia dziennikarstwa”, Andrzej Skworz, Andrzej Nizołek

„Dziennikarstwo”, Marek Chyliński, Stephen Russ-Mohl

„Retoryka dziennikarska”, Walery Pisarek

„Dziennikarstwo i świat mediów”, Zbigniew Bauer, Edward Chudziński (red.)

„Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej”, M.F. Mallette (red.)

„Sztuka słowa”, Julian Krzyżanowski

„Dziennikarski warsztat językowy”, Janina Fras

Gazety codzienne, tygodniki społeczno-polityczne, miesięcznik „Press”, blogi polityków i komentatorów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.