Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwestie narodowe i mniejszości narodowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-106-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kwestie narodowe i mniejszości narodowe w Europie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki narodowościowej: naród, państwo narodowe, kwestie narodowe, kontrowersje wokół ich interpretacji

2. Procesy narodowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej – specyfika, naród polityczny, a naród kulturowo-etniczny

3. Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych

4. Realizacja standardów ochrony praw mniejszości na wybranych przykładach państw.

5. Kształtowanie się państwa narodowego oraz kontrowersje związane z tym państwem na tle procesów globalizacji i integracji politycznej.

6. Kształtowanie się ideologii narodowych, spory wokół pojęcia nacjonalizm.

7. Przejawy nacjonalizmu we współczesnym świecie oraz w Polsce.

Literatura:

1. M. Waldenberg, narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo- Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000

2. S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowowschodniej, Wrocław 1999

3. P. Lawrence, Nacjonalizm, Historia i teoria, Warszawa 2007

4. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009

5. T. Białek, Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa 2008

6. J. Szacki, Nacjonalizm, w: Trudne sąsiedztwa z socjologii konfliktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001

7. G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011

Literatura uzupełniająca:

1. M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław 2003

2. A. D. Smith, Nacjonalizm, Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007

3. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozpowszechnianiu się nacjonalizmu, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

EK1: posiada wiedzę o różnych problemach narodowościowych współczesnej Europy [K_W07++]

EK2: identyfikuje kluczowe kategorie pojęciowe i potrafi wskazać na główne kontrowersje związane z różnym rozumieniem terminu naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm [K_W01+]

EK3: potrafi wskazać na przejawy nacjonalizmu we współczesnym świecie oraz w Polsce. [K_U06++] [K_U05++]

EK4: potrafi wytłumaczyć genezę tworzenia się państw narodowych, analizuje procesy narodotwórcze, wskazuje na specyfikę tych procesów w Europie Środkowo-Wschodniej [K_U06++] [K_W12+] [K_W11+++]

EK5: potrafi wskazać najważniejsze systemy ochrony praw mniejszości narodowych w Europie, także w perspektywie historycznej [K_U06++] [K_W12+] [K_W11+++]

EK6: prezentuje ustnie wybrane problemy związane z mniejszościami narodowymi w Europie na przykładach konkretnych państw [K_K02+++] [K_K06+++]

Metody i kryteria oceniania:

EK1, EK2, EK 3, EK4 i EK5: egzamin testowy wielokrotnego wyboru, pytania testowe otwarte mające na celu sprawdzenie umiejętności problemowego ujęcia zagadnień.

EK6: w trakcie semestru studenci przygotowują prezentację oraz uczestniczą w dyskusji

Do oceny stosuje się standardową skalę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Stoczewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: posiada wiedzę o różnych problemach narodowościowych współczesnej Europy [K_W07++]

EK2: identyfikuje kluczowe kategorie pojęciowe i potrafi wskazać na główne kontrowersje związane z różnym rozumieniem terminu naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm [K_W01+]

EK3: potrafi wskazać na przejawy nacjonalizmu we współczesnym świecie oraz w Polsce. [K_U06++] [K_U05++]

EK4: potrafi wytłumaczyć genezę tworzenia się państw narodowych, analizuje procesy narodotwórcze, wskazuje na specyfikę tych procesów w Europie Środkowo-Wschodniej [K_U06++] [K_W12+] [K_W11+++]

EK5: potrafi wskazać najważniejsze systemy ochrony praw mniejszości narodowych w Europie, także w perspektywie historycznej [K_U06++] [K_W12+] [K_W11+++]

EK6: prezentuje ustnie wybrane problemy związane z mniejszościami narodowymi w Europie na przykładach konkretnych państw [K_K02+++] [K_K06+++]


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK 3, EK4 i EK5: egzamin testowy wielokrotnego wyboru, pytania testowe otwarte mające na celu sprawdzenie umiejętności problemowego ujęcia zagadnień.

EK6: w trakcie semestru studenci przygotowują prezentację oraz uczestniczą w dyskusji

Do oceny stosuje się standardową skalę.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody padające – opis

Metody podające – objaśnianie lub wyjaśnianie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 30 = 1 ECTS


Praca własna studenta: 60 godz. = 2 ECTS

Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

Przygotowanie prezentacji – 20 godz.

Przygotowanie się do dyskusji - 10


Łącznie 90 godz. ( 3 ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki narodowościowej: naród, państwo narodowe, kwestie narodowe, kontrowersje wokół ich interpretacji

2. Procesy narodowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej – specyfika, naród polityczny, a naród kulturowo-etniczny

3. Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych

4. Realizacja standardów ochrony praw mniejszości na wybranych przykładach państw.

5. Kształtowanie się państwa narodowego oraz kontrowersje związane z tym państwem na tle procesów globalizacji i integracji politycznej.

6. Kształtowanie się ideologii narodowych, spory wokół pojęcia nacjonalizm.

7. Przejawy nacjonalizmu we współczesnym świecie oraz w Polsce.

Literatura:

1. M. Waldenberg, narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo- Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000

2. S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowowschodniej, Wrocław 1999

3. P. Lawrence, Nacjonalizm, Historia i teoria, Warszawa 2007

4. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009

5. T. Białek, Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa 2008

6. J. Szacki, Nacjonalizm, w: Trudne sąsiedztwa z socjologii konfliktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001

7. G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011

Literatura uzupełniająca:

1. M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław 2003

2. A. D. Smith, Nacjonalizm, Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007

3. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozpowszechnianiu się nacjonalizmu, Kraków 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.