Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-25 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Adrian Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę o teoretycznych podstawach studiów geostrategią

EK2: Posiada wiedzę na temat norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne uwarunkowania geostrategiczne

EK3: Posiada wiedzę o środkach i instrumentach geostrategii

EK4: Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych zjawisk geostrategicznych

EK5: Ma umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu procesów i wydarzeń międzynarodowych na płaszczyźnie geostrategicznej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie: kolokwium końcowego obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

– treści przekazywane podczas wykładów,

– wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godzin – wykład i konwersatorium


Praca własna studenta:

Opanowanie podręczników – 30 godzin,

Przygotowanie do egzaminu – 15 godzin,

Przygotowanie do konwersatorium – 15godzin,


Razem: 90 godzin


Pełny opis:

1. Geopolityka a geostrategia

2. Geopolityka krytyczna/geopolityka wywrotowa/geopolityka akademicka/geopolityka tradycyjna

3. Typologia i wyznaczniki hierarchii państw – Saul Cohen

4. Obszary geopolityczne – rdzenie, stolice, ekumenia, efektywne terytoria narodowe i regionalne, obszary niedostosowane

5. Struktury geopolityczne – pasy wstrząsów/strefy zgniotu

6. Uwarunkowania geostrategiczne – położenie, klimat, rozmiar,

7. Regiony i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych

8. Mechanizmy powstawania regionów – mechanizmy regionalizacji – Nye, Mattli, Katzenstein, Duina

9. Granice i pogranicza w stosunkach międzynarodowych

10. Relacje centrum – peryferie – Stein Rokkan

11. Rola i wymiary granic/ granice jako przyczyny konfliktów

12. Kontrola zasobów a geostrategia

13. Zmiana demograficzna i bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych - składniki

14. Zmiana demograficzna i bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych – poziomy i uczestnicy konfliktów

15. Regiony wrażliwe geopolitycznie – Kaukaz Południowy (Euroasian Continental Rim)

16. Regiony wrażliwe geopolitycznie – Azja Południowo-Wschodnia (South Asia Realm)

17. Regiony wrażliwe geopolitycznie – Ameryka Południowa (South America Southern Cone)

18. Regiony wrażliwe geopolitycznie – Europa Środkowowschodnia

Literatura:

1. Bach Daniel C., The Global Politics of Regionalism: Africa, [w:] Global politics of regionalism: theory and practice, ed by. M. Farrell, B. Hettne, L. Van Langenhove, Pluto Press, London - Ann Arbor 2005, ss. 171–186.

2. Blacksell M., 2008, Geografia polityczna, Warszawa

3. Brunet-Jailly Emmanuel, Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective, „Geopolitics” 2005, t. 10, nr 4, s. 633–649.

4. Cohen, S. B. Geopolitical realities and United States foreign policy, “Political Geography” 2003, vol. 22, s. 1–33

5. Cohen, S. B., Geopolitics: The Geography of International Relations, wydanie III, 2015

6. Cohen, S. B., Evaluating Systemic Geopolitics – A Twenty-First Century View, „Geopolitics” 2010, t. 15, no 1, pp. 157–164.

7. Dietrich Frank, Territorial rights and demographic change, “International Theory”, Vol. 6, Issue 01, March 2014, s. 174 – 190

8. Frankowski, P. Regionalne studia porównawcze jako podejście analityczne w badaniu stosunków międzynarodowych, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” nr 2 2012, s. 134-150

9. Frankowski, P., Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa w regionie Kaukazu Południowego [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t.4. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość, red. Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec, UMCS Lublin 2013, s. 227-250

10. Globalizacja polityki światowej, red. J. Baylis, S. Smith, Kraków 2008

11. Hettne Björn, Söderbaum Fredrik, Theorising the rise of regionness, [w:] New regionalisms in the global political economy, ed by. S. Breslin, C.W. Hughes, N. Philips, B. Rosamond, Routledge, London - New York, NY 2002, ss. 33–47.

12. Krebs, R. R, Levy, J.S., Demographic change and sources of international conflict [w:]

Demography and National Security, ed. By M. Weiner, S. S. Russell, New York 2001

13. Lacoste Y., 2010, Geopolityka Śródziemnomorza, Warszawa

14. Otok S., 2004, Geografia polityczna, Warszawa

15. Sbragia Alberta, Review Article: Comparative Regionalism: What Might It Be?, „JCMS: Journal of Common Market Studies” 2008, t. 46, s. 29–49.

16. Sidaway, J. , Geopolitics: Twentieth Century, “Geography”, Vol. 86, No. 3 (July 2001), s. 225-234

17. V. D. Mamadouh, Geopolitics in the nineties: one flag, many meanings, “GeoJournal”, Vol. 46, No. 4, (1998), s. 237-253

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.