Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Islam w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-46-n Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Islam w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej. [K_W08++] [K_W10 ++]

EK2: Potrafi nazywać poszczególne elementy meczetów. [K_W08++]

EK3: Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie islamskim. [K_W08++] [K_W10 ++]

EK4: Potrafi posługiwać się pojęciami: demokracja islamska, rewolucja islamska, socjalizm islamski, fundamentalizm islamski. [K_W10 ++] [K_U06 ++]

EK5: Zna historię muzułmanów polskich. [K_W08++]

EK6: Potrafi zanalizować problem, jakim jest koncepcja jihadu w islamie. [K_W10 ++] [K_U06 ++]

EK7: Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach muzułmańskich. [K_W08++] K_W10 ++]

EK8: Potrafi rozróżnić islam modernistyczny od fundamentalistycznego. [K_W08++] [K_U06 ++]

EK9: Zna najważniejsze nurty ideologiczne we współczesnym islamie. [K_W08++] [K_W10 ++]

EK10: Zna główne szkoły prawa islamskiego. [K_W10 ++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK10: Egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca-wykład

Metoda aktywizująca –dyskusja problemowa


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury tekstów– 20 godz.

- Przygotowanie do egzaminu w postaci opracowania zagadnień zawartych w podręcznikach i notatkach z wykładów 40 godz.

Łącznie: 90 godz. (2 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Pełny opis:

1. Filary islamu i obowiązki muzułmanina.

2. Szyici i Sunnici

3. Fundamentalizm a modernizm.

4. Turcja,

5. Iran.

6. Pakistan

7. Palestyna

8. Islam na ziemiach polskich.

9. Jihad jako koncepcja wojny i jako walka wewnętrzna - dążenie do samodoskonalenia.

Literatura:

Danecki J. Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa 2007

Zdanowski J. Współczesna muzułmańska myśl społeczno – poli-tyczna. Nurt Braci Muzułmanów . Warszawa 2009

Historia Polityczna Świata XX w. 1945 – 2000 Bankowicz M. (red.) Kraków 2004

Said E. Orientalizm. Warszawa 2005

Nasr S. R. The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama'at-i Islami of Pakistan Berkeley 1994

Maududi S. A. Zrozumieć Islam. Lublin 1995

E. Sivan, Radykalny Islam, Kraków 2005

Jansen J.J.G., Podwójna natura fudamentalizmu islamskiego, Kraków 2005,

Sageman M.: Sieci terroru, Kraków 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.