Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacje świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-52-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Cywilizacje świata
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Bernacki
Prowadzący grup: Włodzimierz Bernacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen, gdzie:

- 0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna

- 51-60% - ocena dostateczna

- 61-70% - ocena dostateczna plus

- 71-80% - ocena dobra

- 81-90% - ocena dobra plus

- 91-100% - ocena bardzo dobra


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

- lektura tekstów obowiązkowych i przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 60 godz.


Łącznie: 90 godzin (3 punkty ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Pełny opis:

Główna problematyka zajęć:

1. Główne szkoły badawcze zajmujące się nauką o cywilizacjach

2. Starożytny Egipt

3. Cywilizacja Grecji i Rzymu.

4. Procesy modernizacyjne w Europie XV - XIX wiek.

5. Judaizm - jego model cywilizacyjny

6. Świat islamu

7. Cywilizacja Indii

8. Renesans indyjski

9. Taoizm i konfucjanizm. Dorobek materialny cywilizacji chińskiej

10. Ewolucja chińskiej refleksji o państwie i prawie do czasów współczesnych

11. Cywilizacja Japonii.

Globalizacja w świat cywilizacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W.Bator, Myśl starożytnego Egiptu, Kraków 1993.

F.Braudel, Problemy historii cywilizacji, (w) Historia i trwanie, Warszawa 1971.

Tegoż, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006,

J.Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2002,

S.P.Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997, tylko część II (ss. 12-103).

K.Jaspers, Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus. Warszawa 2000.

Z.Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2000.

H.Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Kraków 2005

J.Pimpaneu, Chiny, Kultura i tradycje, Warszawa 2001.

A.J.Toynbee, Wojna i cywilizacja, Warszawa 2001.

P.Varley, Kultura japońska, Kraków 2006,

Wielcy myśliciele Wschodu, w oprac.: I.P. McGreal, Warszawa 1997 - z wyjątkiem Korei.

Literatura uzupełniająca

W.Bernacki, Od modernizmu do postmodernizmu, Kraków 2000.

M.Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, T.1, Warszawa 1988.

M.Granet, Cywilizacja chińska, Warszawa 1995.

J.Kieniewicz, Historia Indii, Ossolineum 1886.

D.S.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2000.

J.Nehru, Odkrycie Indii, Warszawa 1957.

W.Rodziński, Historia Chin, Ossolineum 1992.

O.Spengler, Zmierzch Zachodu, Warszawa 2001.

B.Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.

A.J.Toynbee, Studium historii, Warszawa 2000.

J.Tubielewicz, Historia Japonii, Warszawa 1984.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.