Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-64 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Zajęcia obligatoryjne dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne( stosunki międzynarodowe/IE)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z założeniami i realizacją wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także jej osiągnięciami i niepowodzeniami.

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień:

1. Pakt Brukselski; 2. Projekt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej; 3. Unia Zachodnioeuropejska: struktura instytucjonalna UZE; działalność UZE w latach 1955-1961; 4. Od konferencji haskiej do deklaracji londyńskiej (1969-1981): a. konferencja haska szefów państw lub rządów (1969 r.) i raport Davignona (1970 r.); b. Europejska Współpraca Polityczna (1970 r.); c. raport Tindemansa (1975 r.); d. deklaracja haska (1976 r.); e. raport londyński (1981 r.); 5. Działalność Europejskiej Współpracy Politycznej w latach 1970-1993; 6. Reforma Europejskiej Współpracy Politycznej. Jednolity Akt Europejski (1986 r.): 7. Traktat z Maastricht (1992 r.): Podstawy prawne, cele i założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 8. Relacje między Unią Europejską a Unią Zachodnioeuropejską: deklaracja petersberska Rady Ministrów UZE (1992 r.); Korpus Europejski (1992 r.); deklaracja lizbońska Rady Ministrów UZE (1995 r.) - siły zbrojne Euroforce i Euromarforce; deklaracja Rady Europejskiej z Tampere (1999 r.) - Europejski Korpus Szybkiego Reagowania; 14. Reforma II filaru w latach 1996-2007.

Literatura:

Podstawowa:

R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007; J. Starzyk, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2001;

Uzupełniająca:

J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządowa, Kraków 2006; Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, t.1, pod red. J. Barcza, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia:

EK1 Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w systemie międzynarodowym, potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych [K_W07+++], [K_U04++]

EK2 Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych, potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie [K_W09+++], [K_K01+++]

EK3 Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej [K_W12+]

EK4 Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych [K_U08++]

EK5 Ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [K_U10+++]

EK6 Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych [K_K02++]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.