Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-9 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kimla
Prowadzący grup: Piotr Kaszczyszyn, Piotr Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę na temat wizji stosunków międzynarodowych w historii myśli politycznej (K_W02++) (K_W09++) (K_W07+) (K_U06+++)

EK 2: potrafi werbalizować własne stanowisko wobec zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi (K_U02++) (K_U09++) K_K01(+++)(K_K02+++)

EK3: rozumie istotę stosunków międzynarodowych (K_W04+++) (K_W08+) (K_U04++) (K_U05+++)

EK4: Umie współpracować z grupą realizując konkretne działanie (K_K06++) (K_K07++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności. Znajomość wiodącego podręcznika, podanego na wykładach oraz znajomość wykładów. Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-4: egzamin pisemny, dyskusja na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h wykład

30 h ćwiczenia

Praca własna studenta:

30 przygotowanie do ćwiczeń

30 przygotowanie od egzaminu

30 studiowanie podręczników

Łącznie: 150


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Prezentacja idei stosunków międzynarodowych w myśli politycznej na przestrzeni dziejowej, od starożytności po współczesność. Omówienie m.in.: koncepcji uznającej państwo za jedyny istotny podmiot stosunków międzynarodowych; myśli zakładającej, że polityka zagraniczna wyznaczana jest przez narodowe interesy; teorii, wedle której miejsce w stosunkach międzynarodowych zależy od potęgi państw. Przybliżenie m.in. doktryn uznających pokój za najważniejszy cel polityki międzynarodowej.

Pełny opis:

Prezentacja idei stosunków międzynarodowych w myśli politycznej na przestrzeni dziejowej, od starożytności po współczesność. Omówienie m.in.: koncepcji uznającej państwo za jedyny istotny podmiot stosunków międzynarodowych; myśli zakładającej, że polityka zagraniczna wyznaczana jest przez narodowe interesy; teorii, wedle której miejsce w stosunkach międzynarodowych zależy od potęgi państw. Przybliżenie m.in. doktryn uznających pokój za najważniejszy cel polityki międzynarodowej.

Literatura:

J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999;R. Bobbio, Prawica i lewica, Kraków 1996; R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995; H.M. Lipset, Homo politicus, Warszawa 1998; J. Maritain, Człowiek i państwo, Kraków 1993; K. Minogue, Polityka, Warszawa 1997; Y. Simon, Władza, Warszawa 1999;G. Tinder, Myślenie politycze; Warszawa 1999; K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kimla
Prowadzący grup: Piotr Kaszczyszyn, Piotr Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę na temat wizji stosunków międzynarodowych w historii myśli politycznej (K_W02++) (K_W09++) (K_W07+) (K_U06+++)

EK 2: potrafi werbalizować własne stanowisko wobec zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi (K_U02++) (K_U09++) K_K01(+++)(K_K02+++)

EK3: rozumie istotę stosunków międzynarodowych (K_W04+++) (K_W08+) (K_U04++) (K_U05+++)

EK4: Umie współpracować z grupą realizując konkretne działanie (K_K06++) (K_K07++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności. Znajomość wiodącego podręcznika, podanego na wykładach oraz znajomość wykładów. Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-4: egzamin pisemny, dyskusja na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h wykład

30 h ćwiczenia

Praca własna studenta:

30 przygotowanie do ćwiczeń

30 przygotowanie od egzaminu

30 studiowanie podręczników

Łącznie: 150


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Prezentacja idei stosunków międzynarodowych w myśli politycznej na przestrzeni dziejowej, od starożytności po współczesność. Omówienie m.in.: koncepcji uznającej państwo za jedyny istotny podmiot stosunków międzynarodowych; myśli zakładającej, że polityka zagraniczna wyznaczana jest przez narodowe interesy; teorii, wedle której miejsce w stosunkach międzynarodowych zależy od potęgi państw. Przybliżenie m.in. doktryn uznających pokój za najważniejszy cel polityki międzynarodowej.

Pełny opis:

Prezentacja idei stosunków międzynarodowych w myśli politycznej na przestrzeni dziejowej, od starożytności po współczesność. Omówienie m.in.: koncepcji uznającej państwo za jedyny istotny podmiot stosunków międzynarodowych; myśli zakładającej, że polityka zagraniczna wyznaczana jest przez narodowe interesy; teorii, wedle której miejsce w stosunkach międzynarodowych zależy od potęgi państw. Przybliżenie m.in. doktryn uznających pokój za najważniejszy cel polityki międzynarodowej.

Literatura:

J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1999;R. Bobbio, Prawica i lewica, Kraków 1996; R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995; H.M. Lipset, Homo politicus, Warszawa 1998; J. Maritain, Człowiek i państwo, Kraków 1993; K. Minogue, Polityka, Warszawa 1997; Y. Simon, Władza, Warszawa 1999;G. Tinder, Myślenie politycze; Warszawa 1999; K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.