Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDM-36-RR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Prowadzący grup: Joanna Mormul, Agnieszka Nitszke, Malgožata Stefanovič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest przybliżenie studentom aktualnej polityki zagranicznej wybranych państw świata. Wybór poddawanych analizie państw będzie aktualizowany z uwzględnieniem bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Efekty kształcenia:

EK 1: Student potrafi wymienić i omówić najważniejsze problemy aktualnej polityki zagranicznej wybranych państw świata

EK 2: Student samodzielnie analizuje i komentuje zagadnienia związane z aktualnymi wydarzeniami w polityce zagranicznej wybranych państw

EK 3: Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną w analizie i interpretacji problemów w obszarze aktualnej polityki zagranicznej

EK 4: Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą podczas zajęć wiedzę

EK 5: Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących wspólne celeForma i warunki zaliczenia:

• Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za aktywny udział w dyskusji i przygotowanie w grupach miniprojektów (max. 3-4) w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne części modułu.

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (przysługują za nią również dodatkowe punkty)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK2, EK 3, EK 4: Ocena aktywności na zajęciach

EK 4, EK 5: Ocena przygotowywanych przez studentów miniprojektów


Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Metody praktyczne: metoda projektów

Metody eksponujące: film, prezentacje multimedialne
Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć (w tym lektura wskazanych przez prowadzącego tekstów) - 30 h

• przygotowanie mini projektów – 30 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Treści modułu będą co roku aktualizowane w zależności od aktualnych wydarzeń na świecie.

2018/2019:

1. Wprowadzenie teoretyczne do analizy polityki zagranicznej

2. Cześć I: Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej (Etiopia, RPA, Senegal)

3. Część II: Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki Północnej (Maroko, Algieria i Egipt)

4. Część III: Polityka zagraniczna wybranych państw obszaru postradzieckiego (państwa bałtyckie, Białoruś, Rosja)

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia danego modułu • T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy. Potencjały. Strategie, Warszawa 2011.

• R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Kraków 2017

• R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Kraków 2018

• M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011

• J. J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002

• A. Thomson, An Introduction to African Politics, Abingdon 2010

• P.D. Williams, War and Conflict in Africa, Malden, MA 2011

• R. Kłosowicz, The Role of Ethiopia in the regional security complex of the Horn of Africa, “Ethiopian Journal of Social Sciences and Language Studies”, 2015, 2(2), s. 83-97

• J. Mormul, Ethio-Djiboutian Relations in 21st century : towards New African Cooperation, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies”, 2016, 42(3), s. 263-283

• B. Callies de Sallies Bruno, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Warszawa 2012

• M. F. Gawrycki (red.), Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2006.

• W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2000.

• M.F. Gawrycki, Brazylia, jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013

• K. Krzywicka, Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy-Wyzwania-Implikacje, Lublin 2015.

• D.J. Galbreath, A. Lašas, J.W. Lamoreaux, Continuity and Change in the Baltic Sea Region: Comparing Foreign Policies, Amsterdam 2008

• A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013

• Artykuły z czasopism naukowych i prasy podawane studentom na bieżąco (celem przygotowania do ich aktywnego uczestnictwa w module, rokrocznie aktualizowana)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Prowadzący grup: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest przybliżenie studentom aktualnej polityki zagranicznej wybranych państw świata. Wybór poddawanych analizie państw będzie aktualizowany z uwzględnieniem bieżącej sytuacji międzynarodowej.

Efekty kształcenia:

EK 1: Student potrafi wymienić i omówić najważniejsze problemy aktualnej polityki zagranicznej wybranych państw świata

EK 2: Student samodzielnie analizuje i komentuje zagadnienia związane z aktualnymi wydarzeniami w polityce zagranicznej wybranych państw

EK 3: Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną w analizie i interpretacji problemów w obszarze aktualnej polityki zagranicznej

EK 4: Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą podczas zajęć wiedzę

EK 5: Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących wspólne celeForma i warunki zaliczenia:

• Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za aktywny udział w dyskusji i przygotowanie w grupach miniprojektów (max. 3-4) w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne części modułu.

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (przysługują za nią również dodatkowe punkty)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK2, EK 3, EK 4: Ocena aktywności na zajęciach

EK 4, EK 5: Ocena przygotowywanych przez studentów miniprojektów


Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Metody praktyczne: metoda projektów

Metody eksponujące: film, prezentacje multimedialne
Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć (w tym lektura wskazanych przez prowadzącego tekstów) - 30 h

• przygotowanie mini projektów – 30 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Treści modułu będą co roku aktualizowane w zależności od aktualnych wydarzeń na świecie.

2018/2019:

1. Wprowadzenie teoretyczne do analizy polityki zagranicznej

2. Cześć I: Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej (Etiopia, RPA, Senegal)

3. Część II: Polityka zagraniczna wybranych państw Afryki Północnej (Maroko, Algieria i Egipt)

4. Część III: Polityka zagraniczna wybranych państw obszaru postradzieckiego (państwa bałtyckie, Białoruś, Rosja)

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia danego modułu • T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy. Potencjały. Strategie, Warszawa 2011.

• R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Kraków 2017

• R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Kraków 2018

• M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011

• J. J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002

• A. Thomson, An Introduction to African Politics, Abingdon 2010

• P.D. Williams, War and Conflict in Africa, Malden, MA 2011

• R. Kłosowicz, The Role of Ethiopia in the regional security complex of the Horn of Africa, “Ethiopian Journal of Social Sciences and Language Studies”, 2015, 2(2), s. 83-97

• J. Mormul, Ethio-Djiboutian Relations in 21st century : towards New African Cooperation, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies”, 2016, 42(3), s. 263-283

• B. Callies de Sallies Bruno, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Warszawa 2012

• M. F. Gawrycki (red.), Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2006.

• W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2000.

• M.F. Gawrycki, Brazylia, jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013

• K. Krzywicka, Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy-Wyzwania-Implikacje, Lublin 2015.

• D.J. Galbreath, A. Lašas, J.W. Lamoreaux, Continuity and Change in the Baltic Sea Region: Comparing Foreign Policies, Amsterdam 2008

• A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013

• Artykuły z czasopism naukowych i prasy podawane studentom na bieżąco (celem przygotowania do ich aktywnego uczestnictwa w module, rokrocznie aktualizowana)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.