Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategiczne problemy państw Azji Południowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDM-37 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategiczne problemy państw Azji Południowej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studów II stopnia, stacjonarne(stosunki miedzynarodowe-SS)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna przyczyny antagonizmu komunalistycznego na Subkontynencie Indyjskim [K_W06++]

EK2: Zna główne konflikty zbrojne między Indiami a Pakistanem [K_W04 ++]

EK3: Potrafi zanalizować obecny stan stosunków indyjsko-pakistańskich [K_U03++]

EK4: Zna rolę Indii, Pakistanu i Afganistanu we współczesnych stosunkach międzynarodowych. [K_W04 ++] [K_W08 ++]

EK5: Potrafi zanalizować sytuację w Afganistanie z punktu widzenia strategicznych interesów jego sąsiadów i mocarstw światowych [K_U03++]

EK6: Zna proces proliferacji broni masowego rażenia na Subkontynencie [K_W04 ++] [K_W08 ++]

EK7: Potrafi zanalizować problemy demograficzne państw Subkontynentu [K_U03++]

EK8: Zna ewolucję sytuacji politycznej w Birmie [K_W04 ++] [K_W08 ++]

EK9: Potrafi przedstawić perspektywy procesów integracyjnych w Azji Południowej [K_U03++]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny lub praca pisemna standardowa skala ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny lub praca pisemna standardowa skala ocen

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury tekstów– 10 godz.

- Przygotowanie do egzaminu w postaci opracowania zagadnień zawartych w podręcznikach i notatkach z wykładów, lub opracowanie tekstu eseju na temat uzgodniony z prowadzącym 20 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Pełny opis:

1. Dekolonizacja Indii brytyjskich. Gandhi i Jinnah.

2. System polityczny Indii. Koncepcje Gandhiego i Nehru.

3. System polityczny Pakistanu. Rola sił zbrojnych..

4. Fundamentalizm islamski w Pakistanie.

5. Fundamentalizm hinduski.

6. Konflikt indyjsko - pakistański. Kaszmir.

7. Pakistan i Indie wobec inwazji sowieckiej na Afganistan.

8. Pakistan i Indie wobec wydarzeń w Afganistanie na przełomie XX i XXI wieku.

9. Zimna wojna a Subkontynent Indyjski.

10. Proliferacja broni nuklearnej.

11. Problemy ekonomiczne Subkontynentu.

12. Struktura etniczna Indii i Pakistanu jako zagrożenie dla integralności terytorialnej i bezpieczeństwa w regionie.

13. Integracja regionalna w Azji Południowej i Centralnej. SAARC, ECO.

14. Subkontynent w polityce zagranicznej Chin, Rosji i USA - nowe wyzwania.

15. Aktualna sytuacja na pograniczu pakistańsko - afgańskim.

Literatura:

Kieniewicz J. "Historia Indii" - wyd. dowolne, Jones O. "Pakistan. Oko cyklonu" Warszawa 2005, Bartnicki A. (red.) "Zarys Dziejów Azji i Afryki. Historia Konfliktów 1869-2000" Warszawa 2000, Patek A., Rydel J., Węc J. J., "Najnowsza historia świata" wyd. dowolne. Głogowski A. Pakistan. Historia i współczesność. Kraków 2010. Głogowski A., Armia Pakistanu. Kultura Strategiczna. Kraków 2018

Literatura uzupełniająca: Głogowski A. "Pakistan - Afganistan. Trudne sąsiedztwo" Kraków 2006, Włoch R. "Nowa Era Nuklearna". Warszawa 2004, Kuszewska A. Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir. Warszawa 2010. Wolpert S. Nowa Historia Indii. Warszawa 2010. Głogowski A., Armia Pakistanu. Wojny z Indiami. Kraków 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.