Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global History of International Relations since 1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDM-73 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Global History of International Relations since 1945
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grabowski
Prowadzący grup: Marcin Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) EK1: Knows and understands evolution of international relations since 1945 [K_W05+++][K_W09+]

EK2: Has rudimentary knowledge in the area of international system evolution and its actors in the aforementioned period [K_W06+++] [K_W09+++]

EK3: Has knowledge about on political, economic and social processes determining international relations [K_W07++][K_W08++]

EK4: Can understand basic processes in international relations and their influence onto international system [K_W05+++][K_W09+++]

EK5: Has the ability to discuss international system evolution basing on the read literature [K_U04+++][K_W07++][K_K02++]

EK6: Can do a simple research, critical analysis of information and synthesize them [K_U07++][K_U10++][K_K04+++]


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) There are 15 places for Erasmus students secured beyond the limit (Erasmus students are requested to visit Institute of Political Science and International Relations' Secretariat at Jablonowskich 5 and register there, registration at first classes is possible on the first come first serve basis).

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Written exam (lectures' and readings' based) – 60%, active class participation – 40% (participation in classes is obligatory)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Written exam (lectures' and readings' based) – 60%, active class participation – 40% (participation in classes is obligatory)

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Participation in classes – 30 h

Study of books and other resources, preparation for classes (including assignments) – 60 h

Preparation for an exam – 30 h

Total – 120 h (4 ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe
stosunki międzynarodowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course aims at providing students with basic knowledge of the international relations since 1945, including short introduction into the Cold War problems, European issues, including both Western and Eastern Europe, certain issues of the IR in the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa. Course is composed of lectures and seminars.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and power struggle – LECTURE – PART I.

2. The Cold War – Oxford Debate – Seminar.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, part I: The Cold War;

H. Nau, Perspectives on International Relations: Power, Institutions, and Ideas, chapter 4: The Origins and End of the Cold War;

3. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and power struggle – LECTURE – PART II.

4. South Asian IR - Indo-Pakistani conflicts, Sri Lanka, Nepal, SAARC - SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 15: The Indian sub-continent;

J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, chapter 58: Freedom and Conflict in the Indian Subcontinent.

5. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia, Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART I.

6. Middle East conflicts – Israeli-Palestinian Conflict, Iraq-Iran War, Gulf Wars, Arab Peninsula, Arab Spring- SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FOUR: The Middle East;

A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 18: The Arab-Israeli Conflict 1949-2014

7. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia, Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART II.

8. Western Europe since WWII – integration – SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 6: Western Europe;

A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 21: The Rise of a New Europe: The History of European Integration, 1945-2014

9. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO, regional organizations – LECTURE – PART I.

10. Eastern Europe since WWII – SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 7: Central and Eastern Europe;

11. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO, regional organizations – LECTURE – PART II.

12. Africa - continent of conflicts – Algeria, Nigeria, Congo, Angola, Rwanda, Somalia, Sudan, Liberia, Sierra Leone - SEMINAR.

READINGS:

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FIVE: Africa;

J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, part XV: Africa after 1945: Conflict and the Threat of Famine.

Literatura: (tylko po angielsku)

READINGS RECOMMENDED FOR LECTURE (not required):

Antony Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, Routledge 2015, chapters: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20.

G. Lunestad, East, West, North, South: International Relations since 1945, Sage 2014 (7th edition), chapters: 2, 3, 4, 5, 6.

D. Balaam, B. Dillman, Introduction to International Political Economy, Routledge, London-New York 2015, chapters: 6, 7, 8.

T. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, Routledge 2016, chapters: 2, 6, 7, 8.

COURSE READINGS:

H. Kissinger, Diplomacy, various editions.

P. Calvocoressi, World Politics since 1945, various editions.

H. Nau, Perspectives on International Relations, CQ Press, Washington 2014.

J. Baylis, S. Smith (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, various editions.

W. McWilliams, H. Piotrowski, The World since 1945: A History of International Relations, Lynne Rienner Publishers 2014 (8th edition).

G. Lunestad, East, West, North, South: International Relations since 1945, Sage 2014 (7th edition).

J. Young, J. Kent, International Relations since 1945: A Global History, Oxford University Press 2013 (second edition).

A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, Routledge 2015.

D. Balaam, B. Dillman, Introduction to International Political Economy, Routledge, London-New York 2015.

T. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, Routledge 2016.

J. Nye, Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History, various editions.

J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, Routledge, New York 2005.

P. Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000, various editions.

M. Hunt, The World Transformed: A Documentary Reader, Oxford University Press, Oxford 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.